Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1781]' returned 543 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Lierdicht, aan de Nederlanders

Match: Partial (No exact match found)

Lierzang aan de vrije Hollandsche zeelieden

Match: Partial (No exact match found)

De geest van Claudius Civilis veldoverste der oude Batavieren

Match: Partial (No exact match found)

Ode aan myne welmeenende landgenooten.

Match: Partial (No exact match found)

Het gasthuis te Amsterdam spreekt

Match: Partial (No exact match found)

Zugt van een' waaren Nederlander, als Christen en burger.

Match: Partial (No exact match found)

De klagende roofzucht of De beledigde onschuld. Toneelspel.

Match: Partial (No exact match found)

Hollandsch |matroozen lied

Match: Partial (No exact match found)

Der honden en katten oorlog; een Arabische vertelling.

Match: Partial (No exact match found)

Jack

Match: Partial (No exact match found)

Zeemans lied

Match: Partial (No exact match found)

Extra- |blad, behelzende drie byzondere brieven

Match: Partial (No exact match found)

Het boeren parlement, of De Henry-Quatre societeit. Beredeneerende [...] de tegenwoordige gesteltenis van ons lieve vaderland.

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak van een' Overysselschen landman aan alle brave Nederlanderen

Match: Partial (No exact match found)

Getrouwe en hoogstnodige waarschouwing aan Neerlands volk

Match: Partial (No exact match found)

De Batavier opgewekt en aangemoedigd.

Match: Partial (No exact match found)

Wapenkreet, ter aanmoediging van Nederlands zeehelden, tegen de [...] Britten.

Match: Partial (No exact match found)