Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1783, Place: Amsterdam]' returned 49 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Diemer- of Water-graafs-meersche rouw-courant

Match: Partial (No exact match found)

Rouw courant over het verbieden der Diemer- of Water-graafsmeerse courant

Match: Partial (No exact match found)

Ophelderende aanmerkingen op no. 143. 144. 145. en 146. van de Post van den Nederrhijn.

Match: Partial (No exact match found)

Beoordeelend en ophelderend verslag van de verhandeling over de vryheid.

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak aan het volk van Neederland. Over de regeering van Neederland

Match: Partial (No exact match found)

De vryheid, dichtstukje voor 1784

Match: Partial (No exact match found)

Iets voor de Republiek

Match: Partial (No exact match found)

Js. Le Francq van Berkhey aan zyne medeburgeren

Match: Partial (No exact match found)

Naauwkeurige beschryving van alle de plegtigheden des eeuw-feest, van het Diaconie oude vrouwen- en mannen-huis te Amsterdam.

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak over het recht der electien, enz. aan de burgery van Alkmaer.

Match: Partial (No exact match found)

Parodie op de Vaderlandsche feestzangen door den heere Pieter Vrede

Match: Partial (No exact match found)

De vraag; wat is een premier, dat [...] gerugt maakt, in [...] Friesland? In een gemeenzaame briev beantwoord.

Match: Partial (No exact match found)

Het gedrag van Arnhems magistraat en burgery, in het voorgevallene van den 2 augustus, dezes jaars.

Match: Partial (No exact match found)

Dank-offer

Match: Partial (No exact match found)

Gevoelens van een Nederlander

Match: Partial (No exact match found)

Nederland. Lierzang

Match: Partial (No exact match found)

De vryheid

Match: Partial (No exact match found)