Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1783]' returned 424 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Onzydige overwegingen over den oorlog tusschen Groot-Brittannien en de Vereenigde Provincien van Nederland.

Match: Partial (No exact match found)

De vrede, aan Willem den Vyfde, bij het naderen van het hof

Match: Partial (No exact match found)

Avanturen van de kleine Scipio; of Historie van de bereisde kat. Een zinnebeeldige en vermakelyke geschiedenis.

Match: Partial (No exact match found)

Vrede en eendragt dichtmatig geschetst en aangeprezen.

Match: Partial (No exact match found)

Bedenkingen over den vreede des jaars 1783.

Match: Partial (No exact match found)

Waermond en Vryhart. Gesprek over de vryheid der Nederlandren; en den aert der waere vryheid.

Match: Partial (No exact match found)

Proeve over de algemeene gronden van regeering en over den aart van politieke en burgerlijke vrijheid.

Match: Partial (No exact match found)

Memoire de Louis, comte de Byland [...] soumis a l'epreuve de la pierre-de-touche. du bon-sens &de la vérité.

Match: Partial (No exact match found)

De XXX. artikelen nevens hunne aanhangsels, of Nieuwe bedenkingen [...] over de mislukking der expeditie naar Brest.

Match: Partial (No exact match found)

De XXX. artikelen nevens hunne aanhangsels, of Nieuwe bedenkingen [...] over de mislukking der expeditie naar Brest.

Match: Partial (No exact match found)

Eenige bedenkingen over de zeemagt van de Republiek.

Match: Partial (No exact match found)

Vervolg op de Groninger raarekiek. Waarin men veel illustre personnagen, heeren van Stad en Lande, koome te kyk

Match: Partial (No exact match found)

Aan Pierre Gosse junior. Haagsche courantier. Op zyn ed. blokkeering

Match: Partial (No exact match found)

Anno 1783

Match: Partial (No exact match found)

Loon na werk of Pieter Gosse, boekverkoper van Zyne Hoogheid gestraft

Match: Partial (No exact match found)

Diemer- of Water-graafs-meersche rouw-courant

Match: Partial (No exact match found)

Rouw courant over het verbieden der Diemer- of Water-graafsmeerse courant

Match: Partial (No exact match found)

De bekeering en hellevaart van de postfiakker Het Hoene. Voor bisschop Willebrordus.

Match: Partial (No exact match found)

Ophelderende aanmerkingen op no. 143. 144. 145. en 146. van de Post van den Nederrhijn.

Match: Partial (No exact match found)

Brief aan den schryver van De post van den Neder-Rhyn

Match: Partial (No exact match found)

Aan den Post van der Neder-Rhyn. Byzonder over n˚. 122

Match: Partial (No exact match found)

Circulaire briev van P. Gosse, Junior en Zoon

Match: Partial (No exact match found)

In 's Gravenhage, anno 1783

Match: Partial (No exact match found)

Die nieuwe lands cronyke

Match: Partial (No exact match found)

Neerlands |vragenboek, ten diensten voor alle de inwoonders van Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Beoordeelend en ophelderend verslag van de verhandeling over de vryheid.

Match: Partial (No exact match found)

Vaderlandsche merkwaerdigheden in het merkwaerdig jaar 1782.

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak aan het volk van Neederland. Over de regeering van Neederland

Match: Partial (No exact match found)

Catalogue raisonnée d'une collection de tableaux peints par les plus fameux artistes de ce pais. No 2.

Match: Partial (No exact match found)

De vryheid, dichtstukje voor 1784

Match: Partial (No exact match found)

Iets voor de Republiek

Match: Partial (No exact match found)

Verhandeling over het regt van overstemming ter staatsvergadering van de provincie Overyssel.

Match: Partial (No exact match found)