Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1783]' returned 424 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Onzydige overwegingen over den oorlog tusschen Groot-Brittannien en de Vereenigde Provincien van Nederland.

Match: Partial (No exact match found)

De vrede, aan Willem den Vyfde, bij het naderen van het hof

Match: Partial (No exact match found)

Avanturen van de kleine Scipio; of Historie van de bereisde kat. Een zinnebeeldige en vermakelyke geschiedenis.

Match: Partial (No exact match found)

Vrede en eendragt dichtmatig geschetst en aangeprezen.

Match: Partial (No exact match found)

Bedenkingen over den vreede des jaars 1783.

Match: Partial (No exact match found)

Waermond en Vryhart. Gesprek over de vryheid der Nederlandren; en den aert der waere vryheid.

Match: Partial (No exact match found)

Proeve over de algemeene gronden van regeering en over den aart van politieke en burgerlijke vrijheid.

Match: Partial (No exact match found)

Memoire de Louis, comte de Byland [...] soumis a l'epreuve de la pierre-de-touche. du bon-sens &de la vérité.

Match: Partial (No exact match found)

De XXX. artikelen nevens hunne aanhangsels, of Nieuwe bedenkingen [...] over de mislukking der expeditie naar Brest.

Match: Partial (No exact match found)

De XXX. artikelen nevens hunne aanhangsels, of Nieuwe bedenkingen [...] over de mislukking der expeditie naar Brest.

Match: Partial (No exact match found)

Eenige bedenkingen over de zeemagt van de Republiek.

Match: Partial (No exact match found)

Vervolg op de Groninger raarekiek. Waarin men veel illustre personnagen, heeren van Stad en Lande, koome te kyk

Match: Partial (No exact match found)

's-Gravenhaagse maandagse rouw-courant

Match: Partial (No exact match found)

'sGravenhaagse |maandagse rouw-courant. Van den 26ste jannuary

Match: Partial (No exact match found)

Byvoegzelen tot den eersten en tweeden druk van De vryheid

Match: Partial (No exact match found)

De vryheid

Match: Partial (No exact match found)

De vryheid, dichtstukje voor 1784

Match: Partial (No exact match found)

Iets voor de Republiek

Match: Partial (No exact match found)

Verhandeling over het regt van overstemming ter staatsvergadering van de provincie Overyssel.

Match: Partial (No exact match found)

O Leydsche burgerschaer! hoe is uw roem gere^ezen! ...

Match: Partial (No exact match found)

Js. Le Francq van Berkhey aan zyne medeburgeren

Match: Partial (No exact match found)

Js. Le Francq van Berkhey aan zyne medeburgeren

Match: Partial (No exact match found)

Lierzang in den smaak den[!] protesteerende leden, teegens de algemeene rust, vryheid en eendracht, binnen de stad Leyden

Match: Partial (No exact match found)

Js. Le Francq van Berkhey aan zyne medeburgeren

Match: Partial (No exact match found)

De canonyke |boeken van de stad daar de schoole der wysheid is

Match: Partial (No exact match found)

Brief aan de burgers en inwoners der stad Leyden

Match: Partial (No exact match found)

Js. |Le Francq van Berkhey aan zyne medeburgeren [...]. Tweede stukje

Match: Partial (No exact match found)

Aan de edele manhafte Leydsche schuttery, optrekkende onder geleide van [...] kapitein J.H. Prins van Lockhorst.

Match: Partial (No exact match found)

Js. Le Francq van Berkhey. Aan zyn hoöners

Match: Partial (No exact match found)

De burgery |aan J. Le Francq van Berkhey [...]. In zyn eerste stille week

Match: Partial (No exact match found)

Aan de manhafte schutterij der stad Leyden

Match: Partial (No exact match found)

Aan Leydens burgery

Match: Partial (No exact match found)

Naauwkeurige beschryving van alle de plegtigheden des eeuw-feest, van het Diaconie oude vrouwen- en mannen-huis te Amsterdam.

Match: Partial (No exact match found)

Iets voor Dordrecht door X

Match: Partial (No exact match found)

Het tweede boek |der Amsterdamsche losbollen

Match: Partial (No exact match found)

Waarschouwing, |aan de burgerij van Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Iets van Dordrecht tegen X

Match: Partial (No exact match found)

Cronyke der stad Leyden. Anno 1783

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak over het recht der electien, enz. aan de burgery van Alkmaer.

Match: Partial (No exact match found)