Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1784, Subject: History (Netherlands) - Period documents - Poetry, Language: Dutch]' returned 49 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aan mijne brave landslieden, na het mislukte oproer van den 3. april 1784.

Match: Partial (No exact match found)

Eerste vervolg |op Rondharts rondeelen

Match: Partial (No exact match found)

De boosheid gefnuikt. Of De gevolgen van het kwaad. Dichtstuk.

Match: Partial (No exact match found)

Aan de leden van het Genootschap van wapenhandel

Match: Partial (No exact match found)

De vrijheid aan Nederlands gewaapende burgeren, en in't bijzonder aan het exercitiegenootschap.

Match: Partial (No exact match found)

Lof- |en eerekrans, gevlogten om het hoofd van den laaggebooren heer Arij Broedertjespan

Match: Partial (No exact match found)

Opwekking tot de wapen-oeffening aan de burger-schutterij te Groningen.

Match: Partial (No exact match found)

Vaerwel |van de Hollandsche tuinmaegd, aen den hertog van Wolffenbuttel

Match: Partial (No exact match found)

Louis, hertog van Brunswyk Wolfenbuttel, aan zyn overgebleven vrienden [...] in Nederland: tweederley afscheid-groeten, by deszelfs vertrek uit 'sHertogenbosch

Match: Partial (No exact match found)

Op het vertrek van den regt opgaande beer, heere van Wolfs-land

Match: Partial (No exact match found)

De heldendaden van Neêrlands admiraal generaal &c. &c. &c. In twaalf zangen.

Match: Partial (No exact match found)

De heldendaden van Neêrlands admiraal generaal &c. &c. &c. In twaalf zangen.

Match: Partial (No exact match found)

Batavische lierzang; onder de zinspreuk: Secrêt &fidêle

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak aan Willem den Vyfden, Neerlands erfstadhouder

Match: Partial (No exact match found)

De kinderagtige daden van eenen admiraal generaal; in zes zangen.

Match: Partial (No exact match found)

Ter twaalfde verjaaring van den erf-prins Willem Fredrik.

Match: Partial (No exact match found)

Den vier-en-twintigste van oogstmaand, 1784.

Match: Partial (No exact match found)

Schets van Nederlands rampen door de overstroming der dijken veroorzaakt, in lente-maand dezes jaars.

Match: Partial (No exact match found)

Aan Catharina Mulders, anders Kaat Mossel

Match: Partial (No exact match found)

Aan den wel-edelen gestrengen heere mr. Johan Geelvinck

Match: Partial (No exact match found)

Lierzang voor Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Aan Godt.

Match: Partial (No exact match found)

Bede. En God weet het! Twee dichtstukjes

Match: Partial (No exact match found)

Aan de vrye Batavieren

Match: Partial (No exact match found)

Aan den wel-edelen gestrengen heer mr. P. J. Marcus [...] oud-schepen der stad Leyden bij deszelfs beëdiging als hoofd-schout.

Match: Partial (No exact match found)

Aan den welëdelen grootächtbaaren heere [...] Henrik Hooft, Daniëlsz.

Match: Partial (No exact match found)

De klagende tuinman van de vacante hofstede

Match: Partial (No exact match found)

De vacante hofstede, of De verwaande tuinman

Match: Partial (No exact match found)

Aan de Nederlandsche vryheid, ter gelegenheid van het afsterven van [...] Johan Derk, baron van der Capellen tot den Poll.

Match: Partial (No exact match found)

De vryheid |aan het graf van [...] Johan Derk van de Capellen tot den Pol

Match: Partial (No exact match found)

Zelandus, bij den dood van Johan Derk, baron van der Capellen tot den Pol

Match: Partial (No exact match found)