Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1784, Subject: History (Netherlands) - Period documents - Poetry]' returned 50 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aan mijne brave landslieden, na het mislukte oproer van den 3. april 1784.

Match: Partial (No exact match found)

Eerste vervolg |op Rondharts rondeelen

Match: Partial (No exact match found)

De boosheid gefnuikt. Of De gevolgen van het kwaad. Dichtstuk.

Match: Partial (No exact match found)

Aan de leden van het Genootschap van wapenhandel

Match: Partial (No exact match found)

De vrijheid aan Nederlands gewaapende burgeren, en in't bijzonder aan het exercitiegenootschap.

Match: Partial (No exact match found)

Lof- |en eerekrans, gevlogten om het hoofd van den laaggebooren heer Arij Broedertjespan

Match: Partial (No exact match found)

Opwekking tot de wapen-oeffening aan de burger-schutterij te Groningen.

Match: Partial (No exact match found)

Vaerwel |van de Hollandsche tuinmaegd, aen den hertog van Wolffenbuttel

Match: Partial (No exact match found)

Louis, hertog van Brunswyk Wolfenbuttel, aan zyn overgebleven vrienden [...] in Nederland: tweederley afscheid-groeten, by deszelfs vertrek uit 'sHertogenbosch

Match: Partial (No exact match found)

Op het vertrek van den regt opgaande beer, heere van Wolfs-land

Match: Partial (No exact match found)