Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1785]' returned 335 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Tableau parlant

Match: Partial (No exact match found)

Ter nagedagtenis van den vader des vaderlands.

Match: Partial (No exact match found)

Nieuw-Jaars Wensch

Match: Partial (No exact match found)

Troost-reedenen |aan zyne hoogheid

Match: Partial (No exact match found)

Het Jaarfeest van Willem George Fredrik

Match: Partial (No exact match found)

Het jaarfeest van Willem Geörge Frederik! Op den vyftienden van sprokkelmaand 1785.

Match: Partial (No exact match found)

Ter elfde verjaaring. Van den prins Willem George Fredrik.

Match: Partial (No exact match found)

De aristocraat en de burger.

Match: Partial (No exact match found)

Begraafenis |van de Oranje leuz

Match: Partial (No exact match found)

De vryheid |aan 'slands vaderen en het volk

Match: Partial (No exact match found)

Vaderlandsche |bespiegelingen

Match: Partial (No exact match found)

De Zwitzersche patriot, of De land-drost Felix Grebel, gelukkig overwonnen.

Match: Partial (No exact match found)

Aan God.

Match: Partial (No exact match found)

Aan het volk van Neerland

Match: Partial (No exact match found)

Myne vrye gedagten en overdenkingen by het einde des wonderjaars 1784. Opgedragen aan [...] Willem de Vyfde

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak van Hare koninklyke hoogheid mevrouwe de princesse van Oranje en Nassau, met eene voorzichtige en wyze raadgeving aan het volk van Nederland

Match: Partial (No exact match found)

De oppermagt van eenen koning van Engeland, in vergelyking gesteld met het gezag en bewind van een erf-stadhouder [...] der Vereenigde Nederlanden.

Match: Partial (No exact match found)

Leerreden over II: Sam: 20:19. het eerste lid.

Match: Partial (No exact match found)

Aan de gewapende patriotten

Match: Partial (No exact match found)

Grondwettige herstelling van Nederlands staatswezen.

Match: Partial (No exact match found)

De patriot, lierzang

Match: Partial (No exact match found)

Vaderlandsche |morgen gedachten

Match: Partial (No exact match found)

De volksmagt |aan Neêrlands regenten

Match: Partial (No exact match found)

Zang der vrije Batavieren

Match: Partial (No exact match found)

Bedenkingen over het oorsprongelyk berusten der oppermacht by het volk

Match: Partial (No exact match found)

Zakboek van Neerlands volk, voor patriotten, antipatriotten, aristocraten en prinsgezinden.

Match: Partial (No exact match found)

Neêrlands volk tot de algemeene wapening aangemoedigt, door eene leerrede over Neh. IV: 14, 15.

Match: Partial (No exact match found)

Programme d'une Tontine Militaire

Match: Partial (No exact match found)