Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1787]' returned 372 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Dank-adres aan den oprechten patriot

Match: Partial (No exact match found)

Een beminnaar van het vaderland, aan de burgers en ingezetenen van Stad en Lande

Match: Partial (No exact match found)

De tegenwoordige staat van het landschap Drenthe ontmaskerd

Match: Partial (No exact match found)

Eenige bladen opgezamelt bezyden het huis van de professor P. Abresch

Match: Partial (No exact match found)

Copia eener resolutie van den breeden raad der Stad Groningen

Match: Partial (No exact match found)

Brief van een oprecht patriot aan de burgers en ingezetenen der provintie Stad en Lande, over de tegenwoordige tyden

Match: Partial (No exact match found)

Aan het volk van de provincie van Stad en Lande

Match: Partial (No exact match found)

Het consept plan van defensie, voor die van Groningen ontmaskert

Match: Partial (No exact match found)

Vredezang van een volksvriend : tegen niemant, maar alleen voor de vryheid, en zyne medeburgeren

Match: Partial (No exact match found)

Kort vertoog aan het volk in Groningen, over het ontwerp van een uitgekomen defensie plan ...

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak aan de schuttery van Groningen over het nieuws ontworpen defensieplan voor die van Groningen

Match: Partial (No exact match found)

Snerpende hekelroede, van Eenen echten vrank en vryen Batavier, op de schurfte vereelte lendenen der lasterende [...] logen-courantiers en volkberoerders van Nederland

Match: Partial (No exact match found)

De welberaaden stap voor 't vaderland, gedaan door de stad Haarlem, op den 30 january 1787.

Match: Partial (No exact match found)

Historisch verhaal, wegens het gebeurde omtrent het verschrikkelyk oproer ...

Match: Partial (No exact match found)

Concept plan van defensie voor die van Groningen

Match: Partial (No exact match found)

Egt verhaal van het voorgevallene by de verovering van Wyk

Match: Partial (No exact match found)

Janus : 1747-1787

Match: Partial (No exact match found)

De roode rot, capitein. Door eene kat verslagen. : Eene fabel

Match: Partial (No exact match found)