Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1789]' returned 92 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

De Pruisschen aangeklaagd voor de vierschaar van Europa

Match: Partial (No exact match found)

Les prussiens, dénoncés à l'Europe

Match: Partial (No exact match found)

Twee belangrijke brieven, over de omwenteling in Holland.

Match: Partial (No exact match found)

Les Prussiens, dénoncés à l'Europe;

Match: Partial (No exact match found)

De ronde taal van het Hollandsche hart aan het oor van het Fransche ministerie of twee brieven.

Match: Partial (No exact match found)

De bedaarde en vrijmoedige Nederlander

Match: Partial (No exact match found)

De vlugtende wijsgeer in Holland. (Geen roman.).

Match: Partial (No exact match found)

De bedaarde en vrijmoedige Nederlander

Match: Partial (No exact match found)

Recherches sur la vraie cause de nos troubles, et sur le moyen de les faire tourner au bonheur de la patrie

Match: Partial (No exact match found)

Onderzoek naar de waare oorzaken onzer onlusten, en de middelen om dezelve te doen strekken tot heil van't vaderland.

Match: Partial (No exact match found)

Overdenkingen op het gelukkig jaar 1788

Match: Partial (No exact match found)

Het beroerd Parijs, of De zegepraal van volk en koning

Match: Partial (No exact match found)

De l'influence des relations du Brandebourg et de la Hollande sur le bonheur des deux nations

Match: Partial (No exact match found)

Triumph-zang |voor de Fransche natie

Match: Partial (No exact match found)

Bijdragen tot de vaderlandsche gebeurtenissen, des jaars 1787

Match: Partial (No exact match found)

Voorburghs korte gedenkzuil, wegens de eerste aldaar opgerichte opregte vaderlandsche societeit ten platte lande.

Match: Partial (No exact match found)

Dordrechts lutherdom verheugt, bij [...] het eerste eeuwfeest [...] van vrye godsdienst-oefening.

Match: Partial (No exact match found)

Rouwklagt, op het overlijden van [...] Johannes Henricus Bachiene [...] rustend leraar in de hervormde gemeente te Utrecht.

Match: Partial (No exact match found)

Heil-groet, ter gelegenheid der intrede, van [...] Jacob Dermout, als leeraar in [...] Amsterdam.

Match: Partial (No exact match found)

Vrye gedachten over de verontschuldiging van den gevluchten Rhyngraave Fredrik van Salm.

Match: Partial (No exact match found)

Réflexions sur le mémoire prétendu justificatif du Rhingrave De Salm

Match: Partial (No exact match found)

Réflexions sur le Mémoire prétendu justificatif du Rhingrave de Salm

Match: Partial (No exact match found)

Dionysii Godefridi van der Keessel [...] narratio de rebus a se, et a facultate juridica gestis circa nuper evulgatam dissertationem Joh. Jacob. Thom. Duval

Match: Partial (No exact match found)

Vervolg der vorige apologiën [...] tegen de schryvers der Vaderlandsche bibliotheek.

Match: Partial (No exact match found)

Rapport van den geweezene commandant van Gorinchem, Alex. Ph. van der Capellen

Match: Partial (No exact match found)

Monsieur le Rhingrave Frédéric de Salm, innocent ou coupable

Match: Partial (No exact match found)

Bijdragen tot de vaderlandsche gebeurtenissen, des jaars 1787

Match: Partial (No exact match found)

De Heeren XXXII, Raaden en Vroedschappen der stad Haarlem ...

Match: Partial (No exact match found)

Mr. |Bavius Voorda.

Match: Partial (No exact match found)

Collecte-lysten |der bedendaagen, van den jaaren 1786-1787-1788-1789

Match: Partial (No exact match found)

Redenen en motiven waarom [...] J.H. van Slype syne dimissie als vice-hoofdschouth van [...] Maastricht genomen heeft

Match: Partial (No exact match found)

Remarques sur la requéte du sieur Valckenaer, refugié hollandais.

Match: Partial (No exact match found)

De heer rhyngraaf F. van Salm, onschuldig of schuldig

Match: Partial (No exact match found)

Feest-zang, op den geboortendag van Nederlandsch erfstadhouder [...] Willem den Vyfden.

Match: Partial (No exact match found)

De historie van Harmen of De propheet van den Overtoom

Match: Partial (No exact match found)

Record details will be added later

Match: Partial (No exact match found)

Record details will be added later

Match: Partial (No exact match found)

Het prophetisch gezicht, van den ziender Johannes

Match: Partial (No exact match found)

Rapport van den geweezene commandant van Gorinchem, Alex. Ph. van der Capellen

Match: Partial (No exact match found)

Hartelyk welkom aan den doorlugtigen bruidegom Willem Fredrik [...] by deszelfs intrede binnen [...] Leyden, in de [...] hooge schoole.

Match: Partial (No exact match found)

Tafeldecoratie

Match: Partial (No exact match found)

Een vriendelyke middag-maaltyd op den 7den Augustus 1789 ...

Match: Partial (No exact match found)

Aanmerkingen op de zoog. verdedigende Memorie van den Rhyngraave van Salm

Match: Partial (No exact match found)

Rapport fait a l'Assemblee Nationale, au nom du Comite des finances, le 26 septembre 1789

Match: Partial (No exact match found)

Lierzangen : Neerland toegeheiligd

Match: Partial (No exact match found)

De vriend der natie

Match: Partial (No exact match found)