Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1792]' returned 80 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Bericht aan de Batavieren.

Match: Partial (No exact match found)

Bericht aan de Batavieren.

Match: Partial (No exact match found)

Dicht-hulde, by gelegenheid der blyde geboorte, van [...] Willem Frederik George Lodewyk.

Match: Partial (No exact match found)

Vijftigjaarige feestzang.

Match: Partial (No exact match found)

Lijkreden op den hoogeerwaardigen [...] Abraham Arent van der Meersch.

Match: Partial (No exact match found)

De vorstelijke meiboomen; of schutterlijke meizang: toegewijd; aan de [...] schutterij van het prinselijk 's-Gravenhaage.

Match: Partial (No exact match found)

Eenige caractertrekken van den christen staatsman [...] bepeinsd bij het graf van [...] Joachim Rendorp.

Match: Partial (No exact match found)

Leer-rede, over 2 Petr. I, 12, 13, 14. §. 1. ter gedachtenisvieringe van zijnen vijftigjaarigen predikdienst [...] gehouden [...] door C.C.H. van der Aa

Match: Partial (No exact match found)

Geloofsbelydenis der eerlang wederkerende patriotten: afgelegd [...] in den maand november 1792.

Match: Partial (No exact match found)

Aan het volk van Nederland.

Match: Partial (No exact match found)

Rapport en ontwerp van decreet, voorgesteld aan de Nationaale Vergadering [...] betreklyk de Hollandsche vlugtlingen.

Match: Partial (No exact match found)

Antwoord van B. Fremery, aen den heer R. Voute; op deszelfs zoogenaemd Antwoord

Match: Partial (No exact match found)

Voor het collegie

Match: Partial (No exact match found)

Carmen in nuptiale sacrum, a [...] Gulielmo Quinto, et regia coniuge renovatum.

Match: Partial (No exact match found)

Byvoegzel tot de korte beschouwing van den daadlyken toestand van den theehandel.

Match: Partial (No exact match found)

Dicht-stukje.

Match: Partial (No exact match found)

Brief aan paus, Pius den zesden [...] betreklyk de Fransche zaaken.

Match: Partial (No exact match found)

Victorie-lied voor Frederik Willem Koning van Pruissen, en Ferdinand hertog van Brunswyk.

Match: Partial (No exact match found)

Victorie-lied voor Frederik Willem Koning van Pruisen, en Ferdinand Hertog van Brunswyk,

Match: Partial (No exact match found)

Aanmerkingen over eenige belangen van Europa in het algemeen, en van de Vereenigde Nederlanden in het byzonder.

Match: Partial (No exact match found)

Verhandeling, over de gebreken in de regeeringsform van het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden.

Match: Partial (No exact match found)

De Generaal Dumourier aan het Belgische Volk

Match: Partial (No exact match found)

Adres van den burger Makketros, aan de Nationale Vergadering.

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak aan het leger der vrye Franschen; benevens het Manifest aan het Belgische volk.

Match: Partial (No exact match found)

Manifeste contre la révolution française

Match: Partial (No exact match found)

Almanak van den vader Gerard, voor [...] 1792, het derde van de jaartelling der vryheid.

Match: Partial (No exact match found)

Almanak van den vader Gerard

Match: Partial (No exact match found)

Aanmerkingen over de staats-omwentelingen, van Engeland, in [...] 1688. en van Frankryk, op de tienden van oogstmaant [...] 1792.

Match: Partial (No exact match found)

Staatkundige geloofsbelijdenis, met betrekking tot de Fransche revolutie en haare gevolgen.

Match: Partial (No exact match found)