Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1792]' returned 80 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Bericht aan de Batavieren.

Match: Partial (No exact match found)

Bericht aan de Batavieren.

Match: Partial (No exact match found)

Dicht-hulde, by gelegenheid der blyde geboorte, van [...] Willem Frederik George Lodewyk.

Match: Partial (No exact match found)

Vijftigjaarige feestzang.

Match: Partial (No exact match found)

Lijkreden op den hoogeerwaardigen [...] Abraham Arent van der Meersch.

Match: Partial (No exact match found)

De vorstelijke meiboomen; of schutterlijke meizang: toegewijd; aan de [...] schutterij van het prinselijk 's-Gravenhaage.

Match: Partial (No exact match found)

Eenige caractertrekken van den christen staatsman [...] bepeinsd bij het graf van [...] Joachim Rendorp.

Match: Partial (No exact match found)

Leer-rede, over 2 Petr. I, 12, 13, 14. §. 1. ter gedachtenisvieringe van zijnen vijftigjaarigen predikdienst [...] gehouden [...] door C.C.H. van der Aa

Match: Partial (No exact match found)

Geloofsbelydenis der eerlang wederkerende patriotten: afgelegd [...] in den maand november 1792.

Match: Partial (No exact match found)

Aan het volk van Nederland.

Match: Partial (No exact match found)

Rapport en ontwerp van decreet, voorgesteld aan de Nationaale Vergadering [...] betreklyk de Hollandsche vlugtlingen.

Match: Partial (No exact match found)

Antwoord van B. Fremery, aen den heer R. Voute; op deszelfs zoogenaemd Antwoord

Match: Partial (No exact match found)

Voor het collegie

Match: Partial (No exact match found)

Carmen in nuptiale sacrum, a [...] Gulielmo Quinto, et regia coniuge renovatum.

Match: Partial (No exact match found)

Byvoegzel tot de korte beschouwing van den daadlyken toestand van den theehandel.

Match: Partial (No exact match found)

Dicht-stukje.

Match: Partial (No exact match found)