Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1793, Language: Dutch]' returned 183 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aan Rotterdams hervormde gemeente, ter gelegenheid der manmoedige aangording van [...] J. Scharp; tot den stryd tegen de nieuwe Duitsche hervorming.

Match: Partial (No exact match found)

Redevoering, ter inwydinge van de kerk der herstelde luthersche gemeente te Amsteldam.

Match: Partial (No exact match found)

Echt verhaal van het plechtig oprechten van een oranjeboom, in de stad Leerdam.

Match: Partial (No exact match found)

Aan het volk van Utrecht

Match: Partial (No exact match found)

Echt verhaal van het plechtig oprechten van een oranjeboom, in de stad Leerdam.

Match: Partial (No exact match found)

Declaratoir.

Match: Partial (No exact match found)

By het afsterven van Isaak van Goudoever ... den 11 September MDCCXCIII

Match: Partial (No exact match found)

Troost- en moedgevende brief aan [...] Petrus Haack; vermaard predikant in de gereformeerde kerk te Amsterdam.

Match: Partial (No exact match found)

Noodig tegenberigt van Paulus van Hemert [...] nopends de handelwijze van profr. Ysbrand van Hamelsveld

Match: Partial (No exact match found)

Lierzang, bij het afsterven van J.A. Zoutman [...] den onsterfelijken overwinnaar op de Doggersbank.

Match: Partial (No exact match found)

Brief van den heer Van Berckel, oud pensionaris der stad Amsterdam, aan den geweezen koning van Frankryk.

Match: Partial (No exact match found)

Ter nagedachtenisse van Gualtherus Zoutemaat, predikant te Leyden

Match: Partial (No exact match found)

Ter gedachtenis van vader Zoutmaat

Match: Partial (No exact match found)

Ter eere van vader Hooft!

Match: Partial (No exact match found)

Myn cither aan de burgery van Enkhuizen

Match: Partial (No exact match found)

Zang, aan alle oprechte Bataven. Stem: Keesje laat jou moet opwekken

Match: Partial (No exact match found)

Aan Willem de Vyfde

Match: Partial (No exact match found)

Het eerste leevens-jaar |van Oranjes klein-zoon. Aan Nederland.

Match: Partial (No exact match found)

Het eerste leevens-jaar |van Oranjes klein-zoon. Aan Nederland.

Match: Partial (No exact match found)

Aan de waare Bataaven ter gelegenheid der gezegende herstelling van [...] Willem George Fredrik.

Match: Partial (No exact match found)

Vaderlandsche hulde aan den [...] heere Carel van Boetzelaer [...] commandant van de Willemstad.

Match: Partial (No exact match found)

Antwoord op het manifest der uitgeweekene Hollandsche patriotten

Match: Partial (No exact match found)

De burgerlyke vryheid in haare heilzaame, de volks-vryheid in haare schadelyke gevolgen voorgesteld.

Match: Partial (No exact match found)

Jan en Meeuwis, kluchtspel [...]. Onlangs vertoond op Monsters heerlykheid

Match: Partial (No exact match found)

Brief van een Hollandsch Patriot; aan zyne vrienden in Duitschland

Match: Partial (No exact match found)

Aan Frankrijk. Lierzang.

Match: Partial (No exact match found)

Medegedeelden |brief van een uitgeweeken Bataaf, in dienst der Fransche republiek.

Match: Partial (No exact match found)

Aan de jacobynen

Match: Partial (No exact match found)

[Testament van Lodewyk XVI

Match: Partial (No exact match found)

LVDoVICVs XVI MortVVs InnoCens

Match: Partial (No exact match found)

Andwoord op het werk van den heer Thomas Paine, getyteld Rechten van de mensch.

Match: Partial (No exact match found)

Wat behooren adel en grooten thans te doen?

Match: Partial (No exact match found)

Vrijhart aan het volk van Nederland over de waare constitutie

Match: Partial (No exact match found)

De égaliteit

Match: Partial (No exact match found)

Bydraagen

Match: Partial (No exact match found)

De Staaten van Holland en Westvriesland.

Match: Partial (No exact match found)

Redenvoering en gebed, uitgesproken in de Waalsche kerk, te Amsteldam, den 27 maart 1793.

Match: Partial (No exact match found)

Redevoering en gebed, uitgesproken in de Fransche kerk te Amsteldam, den 27 maart 1793.

Match: Partial (No exact match found)

Dankzegging aan God voor Neerlands redding of Redevoering en gebed uitgesprooken in de Fransche kerk te Amsteldam [...] den 27 maart 1793.

Match: Partial (No exact match found)

Dumouriez, aan het volk van Holland. Over het heil in de gevolgen hunner bedestonden

Match: Partial (No exact match found)