Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1794]' returned 240 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

De waare grondbeginzels der Franschen

Match: Partial (No exact match found)

Iets voor allen; tydstuk [...] getrokken uit de tegenwoordige tydsomstandigheden.

Match: Partial (No exact match found)

Opwekking aan den Waaren Vaderlander

Match: Partial (No exact match found)

Vaderlandsche |bemoedigingen, in den tegenwoordigen tyd

Match: Partial (No exact match found)

Brief, van een reyziger over de landzaaten

Match: Partial (No exact match found)

Publicatie

Match: Partial (No exact match found)

De Staaten van Holland en Westvriesland.

Match: Partial (No exact match found)

Contra publicatie

Match: Partial (No exact match found)

Antwoord op eenen naamloozen brief aan het volk van Utrecht

Match: Partial (No exact match found)

Ernstige bedenkingen over het [...] gerucht, wegens het oogmerk der [...] deputatie van Friesland bij hunne hoog mogenden.

Match: Partial (No exact match found)

Contra publicatie

Match: Partial (No exact match found)

Aen |de Franschen, bij de overwinning op Mons

Match: Partial (No exact match found)

Bulletin.

Match: Partial (No exact match found)

Twee leerredenen, uitgesprooken te Dronrijp [...] op den algemeenen dank-, vast- en bededag, den 13.den februarij 1793.

Match: Partial (No exact match found)

Les avantages de la guerre et les dangers de la paix dans la circonstance actuelle. Sermon [...] sur pseaume XCIV:12-23.

Match: Partial (No exact match found)

Iets aan Neêrlands ingezetenen, over het houden der bedestonden

Match: Partial (No exact match found)

Gedachten, op den 26sten maart of den biddag van't jaar 1794

Match: Partial (No exact match found)

De Staaten van Holland en Westvriesland

Match: Partial (No exact match found)

De voordeelen van den oorlog en de gevaaren van de vreeden, in het tegenswoordige tydsgewrigt. Leerreeden [...] over psalm XCIV: 12-23.

Match: Partial (No exact match found)

's Hage den 28 Mey 1794

Match: Partial (No exact match found)

Authenticq bericht uit het leeger der Geallieerden aan de Sambre

Match: Partial (No exact match found)

Sommation pour la Forteresse de Landrecy

Match: Partial (No exact match found)

Relaas van het voorgevallene by de armée van den staat

Match: Partial (No exact match found)

Sommation pour la forteresse de Landrecy

Match: Partial (No exact match found)

[Bericht van het opeisen van de vesting Sluis door de Fransen

Match: Partial (No exact match found)

'Hage den 5 July 1794

Match: Partial (No exact match found)

Voorloopige |relatie van de actie by Fleurus voorgevallen den 26 juny 1794

Match: Partial (No exact match found)

's Hage den 18 Juny 1794

Match: Partial (No exact match found)

's Hage den 18 Juny 1794

Match: Partial (No exact match found)

Capitulatie van Phillippine

Match: Partial (No exact match found)

Articles de la capitulation accordés à la garnison de Bois-le-Duc

Match: Partial (No exact match found)

Capitulatie van Sas van Gendt

Match: Partial (No exact match found)

Bulletin van de Armée van den staat

Match: Partial (No exact match found)

Bulletin.

Match: Partial (No exact match found)

Nader bulletin.

Match: Partial (No exact match found)

Bulletin

Match: Partial (No exact match found)

Bulletin.

Match: Partial (No exact match found)

Bedenkingen over den aanstaanden veldtogt tegens Frankrijk

Match: Partial (No exact match found)

De zingende landzaat; geworven in de herfst van den jaare 1794

Match: Partial (No exact match found)

Verhandeling, over de vraag: welke is de waare oorzaak van den tegenwoordigen oorlog?

Match: Partial (No exact match found)

Dangers qui menacent l'Europe. Principales causes du peu de succès de la derniere campagne. /[By Jacques Mallet Du Pan]

Match: Partial (No exact match found)

De vaderlandsche |schildwacht

Match: Partial (No exact match found)

Op Cosciosko en zijn landgenooten

Match: Partial (No exact match found)

Le philosophe batave

Match: Partial (No exact match found)

Gebed en Formulier van het H. Avondmaal, ten gebruike van de Protestantsche Kerk te Parys,

Match: Partial (No exact match found)

Extract uit een' brief van Nymegen, van den 12. november 1794

Match: Partial (No exact match found)

[Verklaring van Hendrik Frans van Winter dat hij om gezondheidsredenen ontslag neemt als lid van de vroedschap van Leiden

Match: Partial (No exact match found)