Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1799]' returned 67 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

De kerkenraad der Nederduitsche hervormde gemeente in Groningen aan de leden tot haar genootschap behorende ..

Match: Partial (No exact match found)

Gods grotelijks gedugte water-roede, aandagtig beschouwd, en bij gelegenheid der onlangs gebeurde overstromingen ...

Match: Partial (No exact match found)

Reponse de L.N.M. Carnot ... au rapport fait sur la conjuration du 18 fructidor an 5, au conseil des cinq-cents

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak by de viering van het nationale feest, gedaan in Groningen den 19 Dec. 1799

Match: Partial (No exact match found)

Gods vrymagtig oppergebied over de watervloeden, of Leerrede over Psalm XXIX. vs. 10a.

Match: Partial (No exact match found)

Epicedion herois fortissimi Gulielmi Georgii Frederici principis auriaci caesanianorum exercituum ducis in Italia

Match: Partial (No exact match found)

Epicedion herois fortissimi Gulielmi Georgii Frederici principis Auriaci summi cæsarianorum exercituum ducis in Italia.

Match: Partial (No exact match found)

Alle redelijk geloof aan God en Jesus van den blaam van zotternij vrijgepleit; in een vriendelijken brief aan Jan van der Wijck.

Match: Partial (No exact match found)

Gelykheid, vryheid

Match: Partial (No exact match found)

Gelykheid, vryheid

Match: Partial (No exact match found)

Gelykheid, vryheid

Match: Partial (No exact match found)

Vryheid, gelykheid

Match: Partial (No exact match found)

Redevoering, ter gelegenheid van de plegtige promotie van de leerlingen der stads armen-schoolen

Match: Partial (No exact match found)

Rechtmatige en vrymoedige gedagten.

Match: Partial (No exact match found)

Aan het vaderland, ter gelegenheid van den aftogt der Engelsche en Russische legers. 1799.

Match: Partial (No exact match found)

Hymne voor de Bataven. Wyze: Marseilliaansche marsch

Match: Partial (No exact match found)

Aen de Bataeven, bij den inval der Britten.

Match: Partial (No exact match found)

De nieuwe poerum courant

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak van den burger G:C:C: Vatebender

Match: Partial (No exact match found)

Bydragen tot de algemene zaken van de marine.

Match: Partial (No exact match found)

Aan mijne landgenooten, bij het afsterven van ... Willem George Fredrik, prins van Orange, en Nassau ... binnen Padua, den 6 januarij, 1799

Match: Partial (No exact match found)