Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1800]' returned 47 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Beschouwing van het adres der commissie van geneeskundig toevoorzicht, nopens de brochure, uitgegeeven door Jan de Bree.

Match: Partial (No exact match found)

Discours prononcé au temple décadaire de la commune de Maestricht.

Match: Partial (No exact match found)

Nadenking van eenen staatsman weegens zijn ministerie in Holland.

Match: Partial (No exact match found)

Nadenking van eenen staatsman weegens zijn ministerie in Holland.

Match: Partial (No exact match found)

Requesten van mr. Everard Jacob van Roijen [...]. Aan de Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Ligchaam des Bataafschen volks

Match: Partial (No exact match found)

Record details will be added later

Match: Partial (No exact match found)

Redevoeringen op het feest van den 19den van wintermaand 1799. In naam van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek, te Amsterdam gedaan.

Match: Partial (No exact match found)

Redevoering bij gelegenheid der viering van het nationaal feest op 19 december 1799, het vijfde jaar der Bataafsche Vrijheid

Match: Partial (No exact match found)

De woeste aanval en schandelyke aftogt der Britten en Russen [...] in twee zangen.

Match: Partial (No exact match found)

De vrolyke |vryheidminnende en afschuivende vaderlander

Match: Partial (No exact match found)

De ontdekte schat. Eene romance uit de verlichte eeuw.

Match: Partial (No exact match found)

De orkaan, op den negenden november 1800. Lierzang.

Match: Partial (No exact match found)

Finantieele staat, of Plan der nieuwe algemeene belastingen.

Match: Partial (No exact match found)

Nadenking van eenen staatsman weegens zijn ministerie in Holland

Match: Partial (No exact match found)

Extract uit het Resolutieboek der stad Groningen

Match: Partial (No exact match found)