Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1815]' returned 303 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Den veld-slag van het schoon-verbond

Match: Partial (No exact match found)

Lierzang aan Zijne Koninklijke Hoogheid, den heere Willem Frederik George Lodewijk, prins van Oranje, kroonprins der Nederlanden enz. enz. enz.

Match: Partial (No exact match found)

De overwinning van 18 junij 1815

Match: Partial (No exact match found)

Zegezang op den roemrijken slag van Blanmont in zomermaand 1815

Match: Partial (No exact match found)

Offer van dankbaarheid aan de redders van het vaderland

Match: Partial (No exact match found)

Iets op de heuchelijke tijding van den 20 Juny 1815

Match: Partial (No exact match found)

Vaderlandsche uitboezeming bij de roemvolle zege op Napoleon

Match: Partial (No exact match found)

Nederlands behoud, in 1815

Match: Partial (No exact match found)

De slag bij Quatre-Bras

Match: Partial (No exact match found)

Hartelijke juichtoon voor onzen tedergeliefden en dapperen kroonprins

Match: Partial (No exact match found)

Zegelied over de nederlaag der Franschen, op den 18 junij 1815

Match: Partial (No exact match found)

Neêrlands roem hersteld

Match: Partial (No exact match found)

De overwinning

Match: Partial (No exact match found)

Lofzang bij de overwinning op het leger van Buonaparte, in Zomermaand 1815

Match: Partial (No exact match found)

Dank- en bid-toonen op den overwinnende slag tegen Napoleon Buonaparte, den 18 junij 1815

Match: Partial (No exact match found)