Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1815]' returned 303 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Beluisterd gesprek, met een' Parijschen brief

Match: Partial (No exact match found)

Bijbelwaarde

Match: Partial (No exact match found)

Gesprekken over de inrigting der Evangelische Broeder-gemeente, tusschen eenen reiziger, zijn' voerman en den nachtwachter te N.

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede op het zilver jubelfeest van den eerw. heer Joannes Beukman, R.C. pastoor te Nieuwkoop en Noorden

Match: Partial (No exact match found)

Het Godverheerlijkend lot van den goddelooze, kennelijk in de geschiedenis onzer dagen, voorgesteld in eene leerrede, over Spreuken XVI, vs. 4

Match: Partial (No exact match found)

Herinnering bij mijnen vijf-en-twintig-jarigen predikdienst

Match: Partial (No exact match found)

De dood van vader Blau

Match: Partial (No exact match found)

Cantate pour la dédicace des orgues dans l'Eglise Wallonne de Middelbourg

Match: Partial (No exact match found)

Nieuw-jaer krans, op hexametrische rym-looze versen

Match: Partial (No exact match found)

Bij de herstelling van Utrecht's Hooge School

Match: Partial (No exact match found)

Aan de in- en opgezetenen van Rijswijk

Match: Partial (No exact match found)

Triumf-zang, bij de terugkomst der uitgetrokkene vrijwilligers der stad Rotterdam, uit Braband en Frankrijk, op den 8 van wijnmaand 1815

Match: Partial (No exact match found)

Juichtoon bij de komst van Z.M. den Koning der Nederlanden, in Rotterdam, 27. maart 1815

Match: Partial (No exact match found)

Record details will be added later

Match: Partial (No exact match found)

Memorie van rechten voor Berend Hendrik van der Wijck, omtrent de nalatenschappen van deszelfs ouders Jan Hendrik van der Wijck en Maria Brouwer

Match: Partial (No exact match found)

Hulde aan Wattier-Ziesenis, ter gelegenheid van derzelver afscheidsrepresentatie den 8sten mei 1815

Match: Partial (No exact match found)