Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1816, Place: Amsterdam]' returned 91 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Uiterste wil van den schrijver van het stukje: 'De voortreffelijkheid van de leer der Brachmanen'

Match: Partial (No exact match found)

De onfeilbaarheid der Roomsche Kerk, (als hoofdgeschil tusschen roomsch en onroomsch), onbevooroordeeld onderzocht, en waar bevonden

Match: Partial (No exact match found)

Weppelmansche redevoering; of Redevoering tegen Weppelman

Match: Partial (No exact match found)

Beweegredenen, die Johannes Weppelman hebben genoopt, om van den hervormden tot den roomsch-katholijken godsdienst over te gaan

Match: Partial (No exact match found)

Dichtmatig antwoord aan mijnen vriend K. op deszelfs vrage: 'Waarom hebt gij Weppelman niet meer ten toon gesteld?'

Match: Partial (No exact match found)