Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1817]' returned 249 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

's Gravenhage, den 11den julij 1817

Match: Partial (No exact match found)

De ondervinding van vroegeren en lateren tijd, een vaste grond van hope op den zegen des Heeren

Match: Partial (No exact match found)

De kerkelijke inzegening van het huwelijk als gepast en nuttig voorgesteld en aangeprezen in eene leerrede over Matth. XIX: 3-9

Match: Partial (No exact match found)

Hulde aan den hoogleeraar J. van Nuys Klinkenberg, benevens iets over deszelfs leven en begrafenis

Match: Partial (No exact match found)

Het Bijbelgenootschap onherroepelijk veroordeeld door paus Pius VII

Match: Partial (No exact match found)