Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1824]' returned 109 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Herinneringen bij den dood van mr. Rhijnvis Feith, overleden te Zwolle, den 8sten van sprokkelmaand 1824

Match: Partial (No exact match found)

Iets over onze noordelijke hoogescholen

Match: Partial (No exact match found)

Vlugtige gedachten over de opera's Cosi Fan Tutte, van W. A. Mozart en Der Freischuetz, van C. M. von Weber

Match: Partial (No exact match found)

Treffend blijk van zelfopoffering te Huisduinen, den 14 october 1824

Match: Partial (No exact match found)

De helden van Huisduinen

Match: Partial (No exact match found)

Les héros de Huisduinen

Match: Partial (No exact match found)

Huisduinen's slagtoffers der menschenliefde

Match: Partial (No exact match found)

Huisduinen's slagtoffers der menschenliefde

Match: Partial (No exact match found)

Zelfopoffering, een vaderlandsch tafereel

Match: Partial (No exact match found)

Aan Leyden, op den twaalfden van loumaand

Match: Partial (No exact match found)

Beknopte beschrijving van de armenschool te Sneek

Match: Partial (No exact match found)

Twee gedichten op en na de viering van Leydens jubelfeest, den 3. en 4. van wijnmaand 1824

Match: Partial (No exact match found)

Feestrede bij de viering der twee honderd vijftigste verjaring van Leydens ontzet

Match: Partial (No exact match found)

Iets over de Maatschappij van Weldadigheid

Match: Partial (No exact match found)

Instruction sur le nouveau système des poids et mesures ...

Match: Partial (No exact match found)

Eenige antikritiek, meer kritiek, en menige historische waarheid uit onze tijden vol flikkerlicht

Match: Partial (No exact match found)

Aan Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden, bij hoogstderzelver verjaringfeest op den 18 November 1824

Match: Partial (No exact match found)

Hulde aan de nagedachtenis van Mr. J. M. Kemper

Match: Partial (No exact match found)

Ongekunstelde bijdrage ter vereering van de nagedachtenis van mr. Rhijnvis Feith

Match: Partial (No exact match found)

Zangen, gewijd aan de nagedachtenis van jonkheer mr. J. M. Kemper;

Match: Partial (No exact match found)