Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1825]' returned 195 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

De wijze behartiging van de lessen der overstrooming, voorgesteld in eene leerrede over Hoséa XIV vs. 10a

Match: Partial (No exact match found)

De voorregten der liefdadigheid

Match: Partial (No exact match found)

Een woord ter opwekking en bemoediging, bij gelegenheid van den watervloed in Vriesland

Match: Partial (No exact match found)

Opwekking tot eene godvruchtige beschouwing van den vreesselijken watersnood in sprokkelmaand ... des jaars 1825 ...

Match: Partial (No exact match found)

Uitboezemingen bij den algemeenen watersnood, in februarij 1825

Match: Partial (No exact match found)