Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1827, Place: Amsterdam]' returned 23 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Adres aan alle mijne hervormde geloofsgenooten

Match: Partial (No exact match found)

Het Adres aan alle mijne hervormde landgenooten, getoetst aan den geest der waarheid, der liefde en des vredes

Match: Partial (No exact match found)

Iets over de recensien

Match: Partial (No exact match found)

Adres aan alle mijne Hervormde geloofsgenooten

Match: Partial (No exact match found)

Het nut van evangelische zendingen onder de heidenen, en onze verpligting, om dezelve te bevorderen

Match: Partial (No exact match found)

Afscheid van de Christelijke Hervormde Gemeente te Amsterdam, op zondag den 16den september 1827, als prediker aan de Doorluchtige School aldaar

Match: Partial (No exact match found)

Priesterlist en jezuitenvonden van de negentiende eeuw, door daadzaken, in een vijftal verhalen bewezen

Match: Partial (No exact match found)

De plantagiejagt, of De zuchtende deelhebbers

Match: Partial (No exact match found)

Herinnering aan Wattier Ziesenis

Match: Partial (No exact match found)

De effecten-hoek

Match: Partial (No exact match found)

Berigten wegens de epidemische ziekten, welke in den zomer en herfst des jaars 1826, in Holland en Oost-Vriesland geheerscht hebben

Match: Partial (No exact match found)

Over de herfstkoortsen te Amsterdam, bijzonder over die van het jaar 1826

Match: Partial (No exact match found)

De koepokinenting, of Eenige vraagstukken nopens de vaccine, onpartijdig onderzocht tot heil des menschdoms, aan alle regeeringen en artzen op het harte gedrukt

Match: Partial (No exact match found)

Beknopt verslag van de ziekten, welke te Hoorn zoowel als te Sneek waargenomen zijn

Match: Partial (No exact match found)

Blik op Europa's staatkunde

Match: Partial (No exact match found)