Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1830, Place: Groningen]' returned 33 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Vaderlandsliefde in zorgvolle tijden, naar Jezus voorbeeld

Match: Partial (No exact match found)

Opwekking, om in dezen gevaarlijken tijd op God te vertrouwen

Match: Partial (No exact match found)

Vaderlandsliefde in zorgvolle tijden, naar Jezus voorbeeld

Match: Partial (No exact match found)

Vaderlandsliefde in zorgvolle tijden, naar Jezus voorbeeld

Match: Partial (No exact match found)

De vragende Noord-Nederlander en deszelfs uitboezeming

Match: Partial (No exact match found)

Opwekking aan de Noord-Nederlanders, tot aansporing van vaderlandsliefde

Match: Partial (No exact match found)

Nederlandsch volkslied in deze dagen van binnenlandsche beroerten

Match: Partial (No exact match found)

De strijd der oproerige Brabanders tegen Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Aan Neerlands krijgslieden, in november 1830

Match: Partial (No exact match found)

Schutters-lied, in 1830

Match: Partial (No exact match found)

Een kort krijgslied, om door Groningens uittrekkende schutters gezongen te kunnen worden

Match: Partial (No exact match found)

Een kort krijgslied voor Groningens uittrekkende studenten

Match: Partial (No exact match found)

Krijgslied voor Groningens vrijwillig uittrekkende studenten

Match: Partial (No exact match found)

Afscheidslied voor de Groningsche en Franeker studenten, (bij hun vertrek naar het leger)

Match: Partial (No exact match found)

Lied voor de uittrekkende Groningsche studenten

Match: Partial (No exact match found)

Redevoering ter viering van den vijfentwintigsten verjaardag van de eerste bemoeijingen van den Staat met het lager onderwijs

Match: Partial (No exact match found)

De vrolijke kruisdrager

Match: Partial (No exact match found)