Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1840, Language: Dutch]' returned 126 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Pleitrede van E. Meeter, uitgesproken voor het Provinciale Geregtshof van Groningen, op den 14 october 1840

Match: Partial (No exact match found)

Uitboezeming op den verjaardag van Z.M. Koning Willem II

Match: Partial (No exact match found)

Ode en gebed, bij de inhuldiging van Zijne Majesteit Willem II, koning der Nederlanden

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede over Psalm XXI:2, uitgesproken op den verjaardag des konings, Willem den Tweeden, den 6den December 1840

Match: Partial (No exact match found)

Hulde aan Heringa, El.z. bij zijn graf hem toegebragt

Match: Partial (No exact match found)

Herinnering aan J. Heringa, Ez.

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede gehouden den 9 Februarij 1840, na het afsterven van den hoogleeraar J. Heringa, El. Z.

Match: Partial (No exact match found)