Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1841]' returned 130 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Het godsdienstig onderwijs der negerslaven en de bloei der kolonie Suriname in groot gevaar

Match: Partial (No exact match found)

Het Godsdienstig onderwijs in de lagere scholen, beschouwd in zijne noodzakelijkheid, grenzen, gang en middelen

Match: Partial (No exact match found)

's Lands behoudenis!

Match: Partial (No exact match found)

Het stemregt van de gouverneurs der provinciën als voorzitters in de vergaderingen van de Provinciale en Gedeputeerde Staten

Match: Partial (No exact match found)

De wettigheid van den maatregel omtrent de uitgestelde schuld gehandhaafd

Match: Partial (No exact match found)

Redevoering over de staatkunde hier te lande, na den Utrechtschen vrede

Match: Partial (No exact match found)

Het stemregt van de gouverneurs der provinciën als voorzitters van de provinciale en gedeputeerde staten

Match: Partial (No exact match found)

Belangen van Nederland en Nederlands Indië

Match: Partial (No exact match found)

Beschouwingen over de Algemeene Rekenkamer

Match: Partial (No exact match found)

Iets voor alle huisgezinnen

Match: Partial (No exact match found)

Bijdrage ter regeling van het beheer der dijk- en polder-besturen en van de conflicten van attributie

Match: Partial (No exact match found)

Not in Knuttel, Record details will be added later

Match: Partial (No exact match found)