Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1844]' returned 100 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Reponse de la commission Wallonne au rescrit ministeriel du 23 mai 1844 no. 14

Match: Partial (No exact match found)

Bij het plegtig herdenken van onzen akademietijd

Match: Partial (No exact match found)

Aanmerkingen van een roomsch-katholijk priester over den heiligen rok te Trier

Match: Partial (No exact match found)

Open-brief aan den heer Johannes Ronge in Laurahuette, den in Trier uitgestelden heiligen rok betreffende

Match: Partial (No exact match found)

De overlevering aangaande den rok zonder naad, in de Domkerk te Trier, onderzocht

Match: Partial (No exact match found)

Iets betrekkelijk het aangeboden Ontwerp van tarief op den in-, uit- en doorvoer

Match: Partial (No exact match found)

Memorie over de regten der stad Leyden op het Haarlemmer Meer

Match: Partial (No exact match found)

Aan Nederland, in de lente van 1844

Match: Partial (No exact match found)

Gedachtenisviering van de vestiging der Kerkhervorming binnen Groningen in 1594

Match: Partial (No exact match found)

De Bijbel-verspreiding in 1844

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede ter aanprijzing van algemeene medewerking aan de uitbreiding des christendoms door middel van het Zendelinggenootschap

Match: Partial (No exact match found)

Wat blijft ons Nederlanders bij de maatregelen der regering te doen over?

Match: Partial (No exact match found)

Over de behoefte van onzen tijd in het algemeen en van onzen staat in het bijzonder

Match: Partial (No exact match found)

Révision de la loi fondamentale

Match: Partial (No exact match found)

Record details will be added later

Match: Partial (No exact match found)

Nederland in April 1844

Match: Partial (No exact match found)

Den achttienden Junij

Match: Partial (No exact match found)

Vijfde brief van Jan Regtuit

Match: Partial (No exact match found)

Wat blijft ons Nederlanders bij de maatregelen der regering te doen over?

Match: Partial (No exact match found)

Landgenooten!

Match: Partial (No exact match found)

Het geloof in Jezus, het ware middel tot volksbehoud

Match: Partial (No exact match found)

Plan eener geldleening en belastingstelsel, naar de behoefte van onzen tijd

Match: Partial (No exact match found)

Gedachten over de publieke schuld

Match: Partial (No exact match found)

Een bescheiden woord, mogt het zijn, in het belang van Neêrlands finantiën

Match: Partial (No exact match found)