Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1849, Place: Hague]' returned 62 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

De kieswetten van Belgie, Pruissen en Frankrijk

Match: Partial (No exact match found)

Over het te kort van vijftien millioenen en de beraamde middelen tot dekking van hetzelfde

Match: Partial (No exact match found)

Mijn antwoord op de critiek van mijn ambtgenoot

Match: Partial (No exact match found)

De staats-financiën

Match: Partial (No exact match found)

De gemeentebesturen onder de staatsregelingen van 1798, 1801, 1805 en 1806

Match: Partial (No exact match found)

De Provinciale Staten, loten van het oude kiesstelsel en de Gemeentewet

Match: Partial (No exact match found)

De grondwets-herziening en ons belastingstelsel

Match: Partial (No exact match found)

Iets over de kroondomeinen

Match: Partial (No exact match found)

Coup d'œil sur le budget du royaume des Pays-Bas

Match: Partial (No exact match found)

Coup d'œil sur le budget du royaume des Pays-Bas

Match: Partial (No exact match found)

Coup d'œil sur le budget du royaume des Pays-Bas

Match: Partial (No exact match found)

Het behoud der provinciale geregtshoven en bezuiniging

Match: Partial (No exact match found)

Over de toekomstige regeling van het justitiewezen in Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Regtmatigheid van schadevergoeding voor afgeschafte heerlijke regten

Match: Partial (No exact match found)

De bezorgdheid omtrent het voortdurend bestaan der Delftsche akademie

Match: Partial (No exact match found)

Iets over koloniale aangelegenheden

Match: Partial (No exact match found)

Vervolg op Eenige beschouwingen over koloniale aangelegenheden

Match: Partial (No exact match found)

Moet Nederlandsch Oost-Indië in N.O.I. autocratisch of constitutioneel geregeerd worden?

Match: Partial (No exact match found)

Nadenken over- en behandeling van het 'Iets over koloniale aangelegenheden', van P. van Swieten

Match: Partial (No exact match found)

Iets over koloniale aangelegenheden

Match: Partial (No exact match found)

Over grondeigendom en landverkoop op Java

Match: Partial (No exact match found)

Woorden van koning Willem II aan zijn volk

Match: Partial (No exact match found)

Kerkelijke rede ter gedachtenis van Zijne Majesteit Willem den Tweeden, Koning der Nederlanden, overleden den 17 Maart 1849

Match: Partial (No exact match found)

Balie

Match: Partial (No exact match found)

Aan H.M. de Koninginne-weduwe

Match: Partial (No exact match found)

Hommage à la memoire de Guillaume II ...

Match: Partial (No exact match found)

Lauwren en cypressen gestrengeld om het beeld van Willem II

Match: Partial (No exact match found)

Een blik in het leven van Koning Willem II

Match: Partial (No exact match found)

Hulde aan de nagedachtenis van Z.M. Koning Willem II

Match: Partial (No exact match found)

Ter herinnering bij den dood van den overgetelijken koning Willem II

Match: Partial (No exact match found)

Het Zondagsblad en de schilderijen van Koning Willem Twee

Match: Partial (No exact match found)

Bij 's Konings begrafenis, den 4den April 1849

Match: Partial (No exact match found)

Ontboezeming bij gelegenheid van de plegtige ter aarde bestelling van... Willem II...

Match: Partial (No exact match found)

Aan Zijne Majesteit Koning Willem de Derde, na zijne plegtige inhuldiging te Amsterdam, 12 Mei 1849

Match: Partial (No exact match found)

Inhuldigings-zang voor koning Willem III

Match: Partial (No exact match found)

Allégorie sur l'inauguration de ... Guillaume III...

Match: Partial (No exact match found)

Condoléance et félicitation

Match: Partial (No exact match found)

De roeping des kunstenaars in onzen tijd

Match: Partial (No exact match found)

Aan alle protestantsche Christenen in Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Herinnering aan Willem Hendrik Schmidt

Match: Partial (No exact match found)

De kolonien en het moederland : een waarschuwend woord in de tegenwoordige oogenblikken aan de natie en hare vertegenwoordigers gerigt

Match: Partial (No exact match found)

Wenken over eenige hoofdpunten der wetgeving op het lager schoolwezen

Match: Partial (No exact match found)