Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: Dutch language and literature - Poetry]' returned 87 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Godt de wraeck. Ofte: Troost der Schriftvre in teghenheyt.

Match: Partial (No exact match found)

De broederlycke eendracht, ofte Lof des vredes.

Match: Partial (No exact match found)

Den yver tot Godts vvet. Poëtisch vvtbreyding over den psalm cxix.

Match: Partial (No exact match found)

Ghewillighe patientie. Ofte Lydens remedie.

Match: Partial (No exact match found)

Victoria victis. Dat is, Den waren zeghen Gods, ofte lydens nutticheyt.

Match: Partial (No exact match found)

Victoria victis, dat is, Den waren segen Gods, ende lijdens nutticheyt.

Match: Partial (No exact match found)

Punt-digten.

Match: Partial (No exact match found)

Godt vvonderlick, machtich, goedt. Poëtische vvtbreidinge over eenighe psalmen Davids.

Match: Partial (No exact match found)

May-geschenck aende remonstransche ghemeynten.

Match: Partial (No exact match found)

Het schilt der verdructer ghemoederen. Dat is, Een voorschrift, hoe sich een yder mensche in teghenspoet, draghen sal.

Match: Partial (No exact match found)

Het schilt der verdructer ghemoederen. Dat is: Een voorschrift, hoe sich een yder mensche in teghenspoet, draghen sal.

Match: Partial (No exact match found)

Zedeprent der phariseeuwen, of Korte navolginge van't dry-en-twintigste hooftdeel van des H: Mattheus evangelium.

Match: Partial (No exact match found)

Op het treurspel van Eneas en Turnus, door den heere Lukas Rotgans in dicht gebragt.

Match: Partial (No exact match found)

Ter gelegenheid van het verbond, tusschen Frankrijk en de Nederlanden.

Match: Partial (No exact match found)

Des spoockende schims wel-kom, ofte De toe-dragende gunst van den ouden ontlevenden landt-besorger.

Match: Partial (No exact match found)

'tPalleys der Amstel-goden.

Match: Partial (No exact match found)

Remedie voor de pest.

Match: Partial (No exact match found)

Des spoockende schims wel-kom, ofte De toe-dragende gunst van den ouden ontlevenden landt-besorger.

Match: Partial (No exact match found)

Vaderlandsche gedichten.

Match: Partial (No exact match found)