Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Europe) - Period documents]' returned 265 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aanmerkingen over den tegenwoordigen toestand van zaken in Europa.

Match: Partial (No exact match found)

Bedenkingen over het evenwigt van Europa

Match: Partial (No exact match found)

Missive van den heer gedeputeerde Van der Honaert, belangende d'affaires van Pruyssen. Anno 1660

Match: Partial (No exact match found)

Verantwoordinge of brief van den cardinaal Alberoni, geschreven aan de heylige vergaderinge der [...] cardinaalen.

Match: Partial (No exact match found)

Egte brieven en stukken gewisseld tusschen den admiraal Matthews en den vice-admiraal Lestock

Match: Partial (No exact match found)

[Manifest van tsaar Peter I de Grote over z?n expeditie naar Zweden

Match: Partial (No exact match found)

D'affairen |van geheel christen-ryck. Vanden jaere 1655

Match: Partial (No exact match found)

De schoole der princen, en interest der voornaemste potentaten des werelts.

Match: Partial (No exact match found)

Propositie weghen den koningh van Polen ende Sveden gedaen den 21. augusti aen de heeren Staten Generael.

Match: Partial (No exact match found)

Memoriael vande heere Appelboom resident vande coningh van Swede, overgegheven den 5. augusti 1658. aende heren Staten Generael

Match: Partial (No exact match found)

Memoriael vande heere Appelboom resident vande coningh van Swede, overgegheven den 5. augusti 1658. aende heren Staten Generael

Match: Partial (No exact match found)

Brief van een edelman uyt de provintie van Kent, in Engeland.

Match: Partial (No exact match found)

Brief, geschreven in Vrankrijk door den grave van Melfordt, aan zyn broeder den grave van Perth.

Match: Partial (No exact match found)

Naukeurig |verhaal van de beroerten van Oost-Friesland

Match: Partial (No exact match found)

Drie geheime staatkundige reflectien

Match: Partial (No exact match found)

Zedig onderzoek van't Zedig onderzoek of't Verlangen van Europa beschaafd.

Match: Partial (No exact match found)

Brief van Brittanicus, over de volstrekte noodzaeklykheit [...] om [...] het huis van Oostenryk by te staen.

Match: Partial (No exact match found)

Brief van Britannicus, over de volstrekte noodzaeklykheit [...] om [...] het huis van Oostenryk by te staen.

Match: Partial (No exact match found)

Brief aan den Craftsman, over de veranderingen van zaaken in Europa, door een oorlog welke tegen den keyzer werd gevoert.

Match: Partial (No exact match found)

Wonderlijck |verhael van het leven en gevoelen van Jan Symensz. Torentius

Match: Partial (No exact match found)