Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Great Britain and Ireland) - History (Netherlands) - Period documents]' returned 80 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Cort verhael om te vreden te stellen ende vernoegen alle de gene, die de waerheit niet wetende, ondiscretelick spreken vande coninginne van Engeland.

Match: Partial (No exact match found)

Nievs uyt Engelandt gheschreven door den heer ambassadeur. Noel de Caron. aende [...] Staten Generael

Match: Partial (No exact match found)

Het oude en ware middel om de vloot spoedig te bemannen: en den roem der Engelsche wapenen [...] te herstellen.

Match: Partial (No exact match found)

Toets voor het onderzoek van Groot-Brittanniens gedrag, ten opzigte van Holland: zedert de opkomste der Republique.

Match: Partial (No exact match found)

De particulariteyten vande saken tusschen Engelandt ende Hollandt voorgevallen, tusschen den koninck ende den heer van Beverweert, in een secrete t'samensprekinge.

Match: Partial (No exact match found)

De particulariteyten vande tweede conferentie, tusschen de konincklijcke Engelsche ende d'extraordinare Nederlantsche ambassadeurs.

Match: Partial (No exact match found)

Aenspraeck van de heere George Downing [...] gedaen in de vergaderingh van de heeren Staten Generael [...] den 18 junii 1661.

Match: Partial (No exact match found)

Den gantschen staet vande gesteltenis vande Engelsche en Hollandtsche tractaten.

Match: Partial (No exact match found)

Vervolgh-brief aen den koopman t'Enckhuysen, vande naerdere verrechtinge vande Nederlantsche ambassade.

Match: Partial (No exact match found)