Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Great Britain and Ireland) - History (Netherlands) - Period documents - Sermons - Theology (practical)]' returned 22 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Een predicatie gedaan voor hare majesteyten Jacobus de II. en koningin Marya. ten tijden hunner krooninge.

Match: Partial (No exact match found)

De zieltogende Juda, vertoont in een treur-rede [...] en toegepast op het droevig afsterven van William III.

Match: Partial (No exact match found)

Een groot vorst, ons Israel ontvallen door de doot van den doorluchtigsten, grootmagtigsten vorst, Willem den Derden.

Match: Partial (No exact match found)

Sevenbergse klagreden over de schadel?ke dood van den grootmagtigsten vorst Wilhem den III.

Match: Partial (No exact match found)

Algemene kerke en lants droefheyd, over't allerontydigst afsterven van William de III. [...]. Uytgedrukt in een lykreden.

Match: Partial (No exact match found)

De dood en begravinge van den godvrugtigen koning David [...] nader overgebragt op [...] Willem de Derde.

Match: Partial (No exact match found)

Zielen-raad in tyden van druk aan't bedroefde Nederland, ter occasie van het smertelijk overlijden van William de III.

Match: Partial (No exact match found)

De doot van Josua, op het afsterven van [...] Willem den Derden [...] toegepast.

Match: Partial (No exact match found)

t Ontluysterd Neerland. Door de onverwagte dood van [...] William de IIIde.

Match: Partial (No exact match found)

De bazuine Gods, na het bevel zyner propheten aan den mond genomen, op de dood van William de III.

Match: Partial (No exact match found)

De zeekerheid vander vorsten dood [...] toegepast, op de alderbeklaagelijkste dood, en begravinge van [...] Willem de III.

Match: Partial (No exact match found)

Predikatie ter gelegenheid van de dood van koning Willem den Derden.

Match: Partial (No exact match found)

Godvertrouwende kerk- en land-weese. Of Een predicatie [...] gedaen ter gelegentheit van de uitvaert van William de III.

Match: Partial (No exact match found)

Lijk-rede, over het overdroevig, en ontijdig afsterven, van [...] Willem de Derde.

Match: Partial (No exact match found)