Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - History (Great Britain and Ireland) - Period documents, Place: Amsterdam]' returned 42 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Het gedrag der Engelschen, omtrent den staet der Vereenigde Nederlanden, in den voorgaenden en tegenwoordigen oorlog.

Match: Partial (No exact match found)

Brief van een heer te Utrecht, aan zynen vriend te Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Het manifest van George III [...] in een waar daglicht gesteld, en met staatkundige aanmerkingen verrykt.

Match: Partial (No exact match found)

De Verjus-saus, voorgestelt aen syne hoogheit, mijn heer, de vorst van Wolffenbuttel.

Match: Partial (No exact match found)

Juda en Israel teegens Benjamin. Mitsgaders Engelant teegen Hollant.

Match: Partial (No exact match found)

Hollands rouwklacht en 't gevoelen der godvrucht, over den ontydigen dood van [...] Wilhem de IIIde.

Match: Partial (No exact match found)

Kort dog pertinent verhaal van't leven en sterven van Willem de Derde

Match: Partial (No exact match found)

De Verjus-saus, voorgestelt aen syne hoogheit, mijn heer, de vorst van Wolffenbuttel.

Match: Partial (No exact match found)

Hollants |heyl, in haar eenigheit met Engeland gelegen

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak van een' Overysselschen landman aan alle brave Nederlanderen

Match: Partial (No exact match found)