Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - History (Great Britain and Ireland) - Period documents, Date: 1666]' returned 15 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Verhael van't gepasseerde in de zee-slagh, tusschen de vlooten van Engelandt ende van de Vereenighde Nederlanden.

Match: Partial (No exact match found)

Oprecht verhael van't gepasseerde in de zee-slagh, tusschen de vlooten van Engelant ende van de Vereenighde Nederlanden.

Match: Partial (No exact match found)

Verhael van't gepasseerde inde zee-slach tusschen de vlooten van Engelandt ende vande Vereenighde Nederlanden.

Match: Partial (No exact match found)

Den Vlaamsen |Achitoffel vertoont onder den schijn en tijtel van Hollandsen raatsheer.

Match: Partial (No exact match found)

Brieven aende hoogh-mogende H. Staten Generael, vande heeren admiralen De Ruyter, Tromp, en Meppel, waer uyt gesien kan werden hoe datter in den lesten slagh van 4 augusti 1666. met d'Engelsche gevochten is

Match: Partial (No exact match found)

Juda en Israel teegens Benjamin. Mitsgaders Engelant teegen Hollant.

Match: Partial (No exact match found)