Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - History (Great Britain and Ireland) - Period documents - Poetry]' returned 64 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Vreugdezang opgeoffert aan zijne majesteit Wilhem [...]. Op zijne aankomste in Holland.

Match: Partial (No exact match found)

De Hollandsche groete aan koning Wilhem, op zijne majesteits blijde inkomste in 'sGravenhage.

Match: Partial (No exact match found)

Triomfgesang op de blijde intreede van Wilhelm de III. [...] binne 'sGraavenhaage.

Match: Partial (No exact match found)

Welkoomzang ter blyde inkomst van zyne koninklyke majesteit van Groot Britanje in 'sGravenhage.

Match: Partial (No exact match found)

Geboortezang, of De oranjeboom in zijn wasdom en volle kragt: zijnde eene beknopte schetse van het leeven en heldendaaden van Willem den III.

Match: Partial (No exact match found)

Clarissimis atque sapientissimis scholæ constituendæ IV viris.

Match: Partial (No exact match found)

Tranen, gestort op't lijk van hare majesteit Maria, door Gods genade koninginne van Groot Brittanje, Vrankrijk, en Yrlant.

Match: Partial (No exact match found)

Heilwensch |aan het volk van gantsch Nederland, wegens den [...] vreede, tusschen Engeland en de [...] Staaten Generaal.

Match: Partial (No exact match found)

By gelegenheid der Engelsche zeerovery, en 't opbrengen der Nederlandsche schepen.

Match: Partial (No exact match found)

De heersch- en plonderzugt der Engelschen geroskamd; ter aanmoediging van regtschapen vaderlanders.

Match: Partial (No exact match found)

Dat zay ik ook: of Het manifest van Engeland tegen de Nederlanden in boertig rym gebragt.

Match: Partial (No exact match found)

Welmenende aanspraak, aan Engelands volk en Nederlands welverdiende roede

Match: Partial (No exact match found)

Engelands vloek en Nederlands zegen

Match: Partial (No exact match found)