Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - Period documents, Place: Delft]' returned 61 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Vrye gedachten van een' burger over het verval van't gemeenebest der Verenigde Nederlanden.

Match: Partial (No exact match found)

Cort verhael vande reyse der Nederlandsche soldaten, die anno 1616. na Venetien zijn ghereyst.

Match: Partial (No exact match found)

De replica of wederantwoording tegens het regt der twee bekende kapittels, het Utregtse en Haarlemse tot stof vermalen.

Match: Partial (No exact match found)

Tranen, over den doodt van den grooten admirael van Hollandt [...] Pieter Pietersz. Heyn.

Match: Partial (No exact match found)

Onschuldt ende afwijsinge Adriani Smovtii over 'tghene hem van weghen de t'onrecht-verdachte predikanten toeghewesen is

Match: Partial (No exact match found)

Bedenckinghe op de verantwoordinge D. Vorstij [...] aengaende syn beroepinge tot de professie der H. theologie.

Match: Partial (No exact match found)

Verdedig-schrift voor Gerard Sluiter, P. in Zaardam.

Match: Partial (No exact match found)

Den strick vanden openbaren lasteraer, oft VVederlegginghe vanden Hollandtschen apocalypsis.

Match: Partial (No exact match found)

Verklaring gedaan binnen Schiedam over [...] het eeren van de H. maegd Maria.

Match: Partial (No exact match found)

Willem de V. aan het volk van Nederland

Match: Partial (No exact match found)

De XXX. artikelen nevens hunne aanhangsels, of Nieuwe bedenkingen [...] over de mislukking der expeditie naar Brest.

Match: Partial (No exact match found)

De XXX. artikelen nevens hunne aanhangsels, of Nieuwe bedenkingen [...] over de mislukking der expeditie naar Brest.

Match: Partial (No exact match found)

Het alghemeyn eynde ende voornemen des Spaengniaerts, twelc is d'oprechtinghe van een voorghenomene vijfde monarchie.

Match: Partial (No exact match found)

Iovrnael ofte een ware ende kort verhael van't vermaerde belegh van de stadt Breda.

Match: Partial (No exact match found)

Een goet aduijs, opt stuck vande vrede ende oorloghe in dese Nederlanden.

Match: Partial (No exact match found)

Corte beschrijuinghe van de strenghe belegheringhe ende wonderbaerlijcke verlossinghe der stadt Leyden.

Match: Partial (No exact match found)