Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - Period documents - Documentary information]' returned 26 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Missive van den burger J.C. Hespe, aan den burger maire C.W. Visscher, te Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Memorie van het gepasseerde, ontrent het drukken van het leven van den apostel Paulus troulooslyk behandeld door Aart Houbraken.

Match: Partial (No exact match found)

De boekverkooper P. vander Slaart, in sijn valsheid duidelijk ontdekt, en kortelijk afgewezen.

Match: Partial (No exact match found)

Proeve eener verdediginge van het paskwil

Match: Partial (No exact match found)

Andwoord op den derden en vierden brief van mr. H. Calkoen.

Match: Partial (No exact match found)

Noodige ophelderingen op de Missive van mr. H. Calkoen, aan [...] F.A. v.d. Kemp.

Match: Partial (No exact match found)

Brief aan een regent van eene Hollandsche stad, rakende de drukpers.

Match: Partial (No exact match found)