Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - Period documents - Economics]' returned 132 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Project der taxatie door de regeringe der stad Dordrecht, den commissarissen dier burgerye overgegeven.

Match: Partial (No exact match found)

Het groote gildt der hedendaagse financiers

Match: Partial (No exact match found)

Algemeen plan van evenreedig hoofd en familie geld, over de provintie van Holland en Westvriesland.

Match: Partial (No exact match found)

Zekere weg om tot een hoofdelyke taxatie te komen

Match: Partial (No exact match found)

Algemeen plan van evenreedig hoofd en familie geld, over de provintie van Holland en Westvriesland.

Match: Partial (No exact match found)

Brief van een regtgea

Match: Partial (No exact match found)

De groote gilde der heedendaagsche financiers

Match: Partial (No exact match found)

Ontwerp hoedanig der Bataven [...] gemeenebest-bestuur [...] dient ingerigt te zijn.

Match: Partial (No exact match found)

Aanhangsel op het Ontwerp hoedanig der Bataven [...] gemeenebest-bestuur [...] dient ingerigt te zijn.

Match: Partial (No exact match found)

Belangryke aanmerkingen en bedenkingen op het Project tot herstel van het finantie-wezen dezer Republicq.

Match: Partial (No exact match found)

Onderzoek van het project tot herstel van het financie-wezen der Republiek.

Match: Partial (No exact match found)

Project tot herstel van het finantiewezen deezer Republiek

Match: Partial (No exact match found)

[Rekest van de Rotterdamse suikerraffinadeurs].

Match: Partial (No exact match found)

Request van Adam Symonsz. Leenrale [...] aen de [...] Staten van Hollandt en West-Vrieslandt

Match: Partial (No exact match found)

Remedien |tegens de hedendaagse ziekte der actionisten

Match: Partial (No exact match found)

Eensame |gedagten van Pasquin, over den actie-handel

Match: Partial (No exact match found)

Secreete |corespondentie[!], over de provinciaale compagnie tot Utrecht

Match: Partial (No exact match found)