Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - Period documents - Poetry, Place: Rotterdam]' returned 55 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Rust in onrust, of antwoord op den brief van zeker heer, wegens den staat van ons lieve vaderland.

Match: Partial (No exact match found)

Aan Rotterdams hervormde gemeente, ter gelegenheid der manmoedige aangording van [...] J. Scharp; tot den stryd tegen de nieuwe Duitsche hervorming.

Match: Partial (No exact match found)

Het eerste leevens-jaar |van Oranjes klein-zoon. Aan Nederland.

Match: Partial (No exact match found)

Het eerste leevens-jaar |van Oranjes klein-zoon. Aan Nederland.

Match: Partial (No exact match found)

Spiegel der tweedragt in het vaderlandt.

Match: Partial (No exact match found)

Spiegel der tweedragt in het vaderlandt.

Match: Partial (No exact match found)

Spiegel der tweedragt in het vaderlandt.

Match: Partial (No exact match found)

Het nieuw Oostindisch huis gebouwt in de Boomtjes tot Rotterdam.

Match: Partial (No exact match found)

Uitdaeging, aen den laster-dichter, die zich noemt, Bato-Filius! Wegens zynen Bemoediging, aen den vryen Nederlander.

Match: Partial (No exact match found)

De prinsgezinde Nederlander, ter verjaaring van [...] Willem de Vijfde, prince van Oranje en Nassau

Match: Partial (No exact match found)

Oranje vreugdezang, ter gelegenheit van het eeuwgetyde van den Munsterschen vrede.

Match: Partial (No exact match found)

Gods zegen, over Nederlandt [...] betoogd, uit het zoo duister geschil van jr. Onno Zwier van Haren, met deszelfs familie.

Match: Partial (No exact match found)

De liefde tot het vaderland.

Match: Partial (No exact match found)

Zweedschen hoogmoed gebroken: op het zee-treffen der Zweedsch' en Hollandsche vloten in de Zont.

Match: Partial (No exact match found)

Oranje lente of Aenvaerding der hooge bedieningen van [...] Wilhem den Vyfden.

Match: Partial (No exact match found)

Tafereelen voor de Batavische helden, met een zege-wens op haar oorlogs togten.

Match: Partial (No exact match found)

Lierzang aan mijne landgenooten, in den oorlog van het jaar 1793.

Match: Partial (No exact match found)

God, Oranje en 't gunstvolk.

Match: Partial (No exact match found)

De achtste maart MDCCLXXXX.

Match: Partial (No exact match found)

Waare |vryheid, gelykheid, broederschap, of de dood

Match: Partial (No exact match found)

Blydschaps-zang op de luisterryke veertigste verjaring van [...] Willem den Vyfden.

Match: Partial (No exact match found)

De edelmoedigheid de hoofddeugd van eenen vorst. In vier zangen.

Match: Partial (No exact match found)

By het lyk van [...] Cornelis Govert Visscher [...] in den slag [...] te Jutphaes [...] gesneuveld.

Match: Partial (No exact match found)

Oorlogs- en vredetoon, by gelegenheidt van den gesloten vrede te Aken.

Match: Partial (No exact match found)

Neerlandts herstelde luister noch merkelyk aangewasschen, door de [...] vrede-zon [...] of, De gesloten vrede [...] toegezongen.

Match: Partial (No exact match found)

Oranje stroomzang, ter eerste verjaardage van [...] Wilhem den Vden

Match: Partial (No exact match found)

De vrijheid op den troon gevestigt.

Match: Partial (No exact match found)

Moses op den throon: ofte Polityck oppergezag.

Match: Partial (No exact match found)

Eere-kroon |voor de gebiedende helden van't appiaanse roth

Match: Partial (No exact match found)