Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - Period documents - Poetry, Place: Utrecht]' returned 33 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Deductie ofte bewijsselijcke bedencking: belangende d'Eemsche zee-vaerd.

Match: Partial (No exact match found)

Triomf der hooge bondtgenooten van den jare 1708.

Match: Partial (No exact match found)

Zelandus, bij den dood van Johan Derk, baron van der Capellen tot den Pol

Match: Partial (No exact match found)

Klaag en triumfzang aan de hooge magten van Nederland.

Match: Partial (No exact match found)

Het tweede vyftigjarig jubile der hooge schoole van Utrecht.

Match: Partial (No exact match found)

Eeugetyde der Utrechtsche akademie.

Match: Partial (No exact match found)

Dank- en zegen-bede ter gelegenheidt van het eerste eeuw-feest van 'slands hooge schoole der stad Utrecht.

Match: Partial (No exact match found)

Eeugetyde der Utrechtsche akademie.

Match: Partial (No exact match found)

Zegen wens, ter gelegentheid der verheffinge van [...] Willem Karel Henrik Friso [...] tot stadhouder.

Match: Partial (No exact match found)

Zielsopwekking, ter gelegenheid der verkiezinge van [...] Willem Karel Henrik Friso [...] tot stadhouder.

Match: Partial (No exact match found)

De uitgang van Nederlands betreurenswaerdig vreugde-jaer stichtelyk geviert.

Match: Partial (No exact match found)

Eergroet aan den weledelen [...] heere, mr. Cornelis de Witt, wanneer zyn weled. het burgermeesterschap der stad Dordrecht aanvaarde.

Match: Partial (No exact match found)

Het geslagen Nederland getroost, door het verheffen van [...] Wilhem Karel Henrik Friso [...] tot stadhouder.

Match: Partial (No exact match found)

Lierzang op de blyde inkomst van [...] Willem Karel Hendrik Friso [...] binnen Utrecht.

Match: Partial (No exact match found)

Vreughdezang en blyde gelukwensch ter eere van [...] Willem Karel Henrik Friso.

Match: Partial (No exact match found)

Vreede-toorts, met vreugd ontstoken op Rots-oort.

Match: Partial (No exact match found)

Vreede-toorts, met vreugd onstoken op Rots-oort.

Match: Partial (No exact match found)

Eerspoor aan de Nederlanders tot het verdedigen van hunne vryheid.

Match: Partial (No exact match found)

Aan alle welmenende liefhebbers en minnaars van haar vaderland en vryheid

Match: Partial (No exact match found)

Lof-gedichten, op de verwoestinge van Bozra. [...] Behelsende het neder-storten van den Utrechtsen dom-kerck.

Match: Partial (No exact match found)

Neerland, verlost uit de handen van de verkrachters, der vryheid. Helden-dicht.

Match: Partial (No exact match found)

Rouklagt over het ontydig afsterven van [...] Willem, Carel, Hendrik, Friso.

Match: Partial (No exact match found)