Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - Period documents - Poetry, Date: 1782]' returned 65 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Laauwerkrans |voor de onoverwinnelyke zeeheldt Andries Hartzing

Match: Partial (No exact match found)

Aan hunne wel edele groot achtbaare heeren, burgemeesteren der stad Leyden

Match: Partial (No exact match found)

De vice-admiraal Hartsink aan Willem den Vyfden

Match: Partial (No exact match found)

De vice-admiraal Hartsink aan Willem den Vyfden

Match: Partial (No exact match found)

Aan den heere Andries Hartsinck thans in hechtenis zittende

Match: Partial (No exact match found)

De patriot, aan De Witte, zo men zegt schuldig aan verraad

Match: Partial (No exact match found)

Bij het naderend voorjaar in 1782

Match: Partial (No exact match found)

Aan de heeren Dedel Graafland, Deutz en Van Goes

Match: Partial (No exact match found)

Opwekking aan de Brielsche burgery. Lierzang

Match: Partial (No exact match found)

Het repriment, of de verstoorde baas, aan zyn eerste of meesters knecht

Match: Partial (No exact match found)

De advocaet van Frank de Vry; schryver der Orangeboomen. Voor de vierschaar der rede. Pleidooi van andwoord

Match: Partial (No exact match found)

Het vervolg op De Oranje boomen ontmaskert

Match: Partial (No exact match found)

Lierzang. Onder de spreuk: Nulla salus bello pacem te poscimus omnes

Match: Partial (No exact match found)

De dwinglandij ontdekt in een lasterlijk gedicht, getijteld Vervolg op de oranjeboomen.

Match: Partial (No exact match found)

Opwekking aen de burgery van Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Schets van't hof aan eenen waaren patriot

Match: Partial (No exact match found)

Vervolg op De Oranjeboomen, onder het byschrift Ten dage als gy daar van eet zult gy den dood sterven

Match: Partial (No exact match found)

De orangeboomen.

Match: Partial (No exact match found)

De orangeboomen contra, door Vry de Franck: aan Franck de Vry

Match: Partial (No exact match found)

Zang aan de vrye Batavieren, maar niet aan Moffen, vleyers, of verraders.

Match: Partial (No exact match found)

De burgery van Amsterdam, voor den troon van God.

Match: Partial (No exact match found)

Derde echoo, |zynde een scherpe naaklank, op de twee voorgaande.

Match: Partial (No exact match found)

Nieuwejaarszang, opgedragen aan alle welmeenende Nederlanderen, voornamenlyk aan alle de roomschkatholyke gemeenten.

Match: Partial (No exact match found)