Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - Period documents - Poetry, Date: 1785]' returned 58 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Ter nagedagtenis van den vader des vaderlands.

Match: Partial (No exact match found)

Het jaarfeest van Willem Geörge Frederik! Op den vyftienden van sprokkelmaand 1785.

Match: Partial (No exact match found)

Ter elfde verjaaring. Van den prins Willem George Fredrik.

Match: Partial (No exact match found)

Begraafenis |van de Oranje leuz

Match: Partial (No exact match found)

De vryheid |aan 'slands vaderen en het volk

Match: Partial (No exact match found)

Aan God.

Match: Partial (No exact match found)

Aan de gewapende patriotten

Match: Partial (No exact match found)

De patriot, lierzang

Match: Partial (No exact match found)

Zang der vrije Batavieren

Match: Partial (No exact match found)

[Gedicht ter gelegenheid van de beëindiging van de oefeningen van de vrijkorpsen van Voorschoten, Veur en 's-Gravenhage].

Match: Partial (No exact match found)

Aen Nederland: bij het houden van den algemeenen dank- vast- en bededag, op den XXVIIsten van grasmaend MDCCLXXXV.

Match: Partial (No exact match found)

Bemoediging aan Nederland, bij den aanvang van het jaar MDCCLXXXV.

Match: Partial (No exact match found)

Bij de plegtige overgave van het vaandel, aan de Diemermeersche schutterij.

Match: Partial (No exact match found)

Vredelievende mey-groete en burgerzang der [...] schutterye, van [...] 'sGravenhaege.

Match: Partial (No exact match found)

Lofdicht op de manhafte schutterije van 'sGraavenhaage [...] geleid wordende door [...] G.F. van Slingeland.

Match: Partial (No exact match found)

Op de Nederlandsche kweekschoole, ten dienste der zeevaardy. Opgericht te Amsteldam.

Match: Partial (No exact match found)

Waarschouwing |aan alle Nederlanders

Match: Partial (No exact match found)

Vaderlandsche wensch aen den welëdelen heer Joost van Poot, bij deszelfs verkiezing tot raed in de vroedschap der stad Leyden.

Match: Partial (No exact match found)

Aan zyne hoogheid den erfprins Willem Fredrik. Op den vierentwintigste augustus MDCCLXXXV.

Match: Partial (No exact match found)

Ter verjaaring van haare koninglyke hoogheid, mevrouwe de prinsesse van Oranje en Nassau.

Match: Partial (No exact match found)

Aan hare koninglyke hoogheid, op den zevenden augustus 1785.

Match: Partial (No exact match found)

De Cagelot. Monstrum horrendum, informe, ingens

Match: Partial (No exact match found)

Nederland aan den heere, B. Bosch, predikant te Diemen

Match: Partial (No exact match found)

De eigenbaat.

Match: Partial (No exact match found)

De liefde tot het vaderland.

Match: Partial (No exact match found)

De waarheid aan de eigenbaat, in al derzelver afschuwelykheid ten toon gesteld.

Match: Partial (No exact match found)

De eigenbaat.

Match: Partial (No exact match found)

Aan hare hoogheid, mevrouwe de prinsesse van Oranje en Nassau.

Match: Partial (No exact match found)

Verjaarzang, aan zyne doorluchtige hoogheid, den heere prinse van Oranje en Nassau.

Match: Partial (No exact match found)

Aan zyne hoogheid, op den agtsten maart MDCCLXXXV

Match: Partial (No exact match found)

De stad Rotterdam aan de Staten van Holland en Westfriesland

Match: Partial (No exact match found)