Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - Period documents - Poetry, Date: 1786]' returned 25 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Lierzang van Den echten vrank en vryen Batavier [...] ter verjaaringe van [...] Willem de Vyfde, prince van Oranje en Nassau [...] treedende in zyn 39ste jaar

Match: Partial (No exact match found)

De prinsgezinde Nederlander, ter verjaaring van [...] Willem de Vijfde, prince van Oranje en Nassau

Match: Partial (No exact match found)

Louwe Raspenaer aan Julfus van der Babbel. Berymde missive

Match: Partial (No exact match found)

De patriot, aan Willem de Vijfde

Match: Partial (No exact match found)

Neêrlands rampspoed, klaagzang. Voorgelezen in de Maatschappy der verdiensten [...] Felix meritis.

Match: Partial (No exact match found)

Aan de vaderlandsche burgers.

Match: Partial (No exact match found)

Aan het vaderland.

Match: Partial (No exact match found)

De vrijheid bij gelegenheid van het vreugdemael ter viering van de alliantie met Vrankrijk, gehouden binnen Rotterdam, den 24 april 1786.

Match: Partial (No exact match found)

De vryheid en de edele dubbeldemuts.

Match: Partial (No exact match found)

Iets voor de nieuwbakken patriotten, te Sluipwyk en Reeuwyk.

Match: Partial (No exact match found)

De klaagende |Stichtenaar

Match: Partial (No exact match found)

Het leven van den wydberugten en geleerden Jochem Jochemius, gerenomeerd bruggemaker te Querlequitsch

Match: Partial (No exact match found)

Rommelpot, voor de dolende ridder, ter eere van den extemporaire rommelpots-dichter den groten J. Nomsz.

Match: Partial (No exact match found)

Ter verjaring van zijne doorluchtige hoogheid Willem Fredrik. Op den 24ste. van oogstmaand 1786.

Match: Partial (No exact match found)

Op de heugelyke verjaaring van [...] princesse Frederika Louiza Wilhelmina, op den 28sten. van slagtmaand MCCLXXXVI.

Match: Partial (No exact match found)

Jongelings vreugdezang, en rouwklagt ter heugchelyke verjaaring van [...] Willem Fredrik, erf-prince van Oranje en Nassauw.

Match: Partial (No exact match found)

Helden-zang, op de defensie van Hattem [...] in drie zangen

Match: Partial (No exact match found)

Aan Nymeegsch volk, by de naderende komst van Willem den Vijfden

Match: Partial (No exact match found)