Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - Period documents - Poetry]' returned 1,080 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Daniel Raep's patriottische bedryven

Match: Partial (No exact match found)

Op de verkiezing van [...] Hendrik ter Smitten, tot burgermeester der stad Amsteldam.

Match: Partial (No exact match found)

Gods water-roede. Of Welbron der overstroomingen. Ter gelegenheid der inbraken in 'slands dyken, den 23. maart [...] in den jare 1751.

Match: Partial (No exact match found)

Spoore |aan de keurdicht-maakers

Match: Partial (No exact match found)

Daniel Raep's patriottische bedryven

Match: Partial (No exact match found)

Hollands dankbaarheyd; op den dank-dagh, den 13en van herfstmaand, 1651.

Match: Partial (No exact match found)

De worstelinge Jacobs; vervattende de wonderlijke worstelinge, en zalige overwinninge van Jacob van der Graef

Match: Partial (No exact match found)

De onredelyke |schuld- en schadeboete aan P. Boeteman

Match: Partial (No exact match found)

Hercules, of De geklopte patriotten

Match: Partial (No exact match found)

Visscherszang ter zevende verjaring van [...] Carolina, gebooren princesse van Orange en Nassau.

Match: Partial (No exact match found)

Doelezang

Match: Partial (No exact match found)

Oorlogs- en vredetoon, by gelegenheidt van den gesloten vrede te Aken.

Match: Partial (No exact match found)

Vrede-klanken.

Match: Partial (No exact match found)

Ode voor den heere Frederik Vaster, op zyn Hollands bloei in bloeimaandt.

Match: Partial (No exact match found)

Neerlandts herstelde luister noch merkelyk aangewasschen, door de [...] vrede-zon [...] of, De gesloten vrede [...] toegezongen.

Match: Partial (No exact match found)