Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - Period documents - Poetry]' returned 1,080 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

De dienst aan't vaderland.

Match: Partial (No exact match found)

Schakeeringe van eenige vaerzen, by plechtige gelegenheden, in den heetsten tyd der jongste beroertens, en meerendeels in [...] 1786.

Match: Partial (No exact match found)

Aen de Leydsche burgers, op den 3den october.

Match: Partial (No exact match found)

Eenvouwige |raad

Match: Partial (No exact match found)

Lierzang ter gelegenheid, van de vijf-en-twintig jaarige regeering van zijne doorluchtigste hoogheid Willem de Vyfde.

Match: Partial (No exact match found)

De doorluchtige daaden, van den capitein A. de Bruyn, opgeheldert in eene voortreffelyke lof-zang.

Match: Partial (No exact match found)

Den VIII maart MDCCXCI. Neerlandsch en Oranje's denk-dag. Lier-zang.

Match: Partial (No exact match found)

De achtste maart MDCCLXXXX.

Match: Partial (No exact match found)

Gedachten op het leezen van de Haagsche Courant

Match: Partial (No exact match found)

Algemeyne ghebedt, ghedaen in 'sGraven-hage op saterdach den ix. aug. 1653.

Match: Partial (No exact match found)

Beschouwing van den staat van Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Aan een dwingeland

Match: Partial (No exact match found)

Dichtmaatig iets over de vrijheid van mijn vaderland.

Match: Partial (No exact match found)

De liefde tot het vaderland

Match: Partial (No exact match found)

Oratie of reden tot lof van het doorluchtige huis van Orangien.

Match: Partial (No exact match found)

Aan myne hervormde medeburgers te Zegwaard en Zoetermeer, by de inwyding van hunne nieuwe kerk.

Match: Partial (No exact match found)

Afscheid aan Amersfoort.

Match: Partial (No exact match found)

Blyde inkomst van zyn hoogheit in Overyssel.

Match: Partial (No exact match found)

Gedachtenis van wylen den weledelen, gestrengen en wijdtberoemden heere, mijn heere Michaël de Ruiter.

Match: Partial (No exact match found)

Zege-sang over het Sas van Gent, gestelt inde macht van sijnne hoogheydt [...] Fredrick Hendrick van Nassou.

Match: Partial (No exact match found)

Zege-sang over het Sas van Gent, gestelt inde macht van sijnne hoogheydt [...] Fredrick Hendrick van Nassou.

Match: Partial (No exact match found)

Amsterdam alleen in't spits voor de vryheyt

Match: Partial (No exact match found)

Amsteldam |verlost, den 10 october, 1787. Gedenk-zang.

Match: Partial (No exact match found)

Waare |vryheid, gelykheid, broederschap, of de dood

Match: Partial (No exact match found)

Haanen gevecht |te Scheeveningen, op den 22 augustus. 1788

Match: Partial (No exact match found)