Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - Period documents - Poetry]' returned 1,080 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Lijkzang op het overlijden van 'slands glori.

Match: Partial (No exact match found)

Aan mijne landgenoten.

Match: Partial (No exact match found)

Lijkzang op het overlijden van 'slands glori.

Match: Partial (No exact match found)

Gedachten bij het doen van den eed, en voorspelling aan mijn vaderland.

Match: Partial (No exact match found)

De weelde in Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Vreugdegalmen, geuit bij de twee-en-veertigste verjaringe V.Z.D. hoogheid

Match: Partial (No exact match found)

Oorloghs-reden, op de doot van zijn doorlughtighste hoogheyt, Frederik Hendrik.

Match: Partial (No exact match found)

De tropheen off zeghe-teeckenen vanden Nederlandschen Mars.

Match: Partial (No exact match found)

Feest-zang, op den geboortendag van Nederlandsch erfstadhouder [...] Willem den Vyfden.

Match: Partial (No exact match found)

Hartelyk welkom aan den doorlugtigen bruidegom Willem Fredrik [...] by deszelfs intrede binnen [...] Leyden, in de [...] hooge schoole.

Match: Partial (No exact match found)

Lof-gedichten, op de verwoestinge van Bozra. [...] Behelsende het neder-storten van den Utrechtsen dom-kerck.

Match: Partial (No exact match found)

De dienst aan't vaderland.

Match: Partial (No exact match found)

Schakeeringe van eenige vaerzen, by plechtige gelegenheden, in den heetsten tyd der jongste beroertens, en meerendeels in [...] 1786.

Match: Partial (No exact match found)

Aen de Leydsche burgers, op den 3den october.

Match: Partial (No exact match found)

Eenvouwige |raad

Match: Partial (No exact match found)

Lierzang ter gelegenheid, van de vijf-en-twintig jaarige regeering van zijne doorluchtigste hoogheid Willem de Vyfde.

Match: Partial (No exact match found)

De doorluchtige daaden, van den capitein A. de Bruyn, opgeheldert in eene voortreffelyke lof-zang.

Match: Partial (No exact match found)

Den VIII maart MDCCXCI. Neerlandsch en Oranje's denk-dag. Lier-zang.

Match: Partial (No exact match found)

De achtste maart MDCCLXXXX.

Match: Partial (No exact match found)

Gedachten op het leezen van de Haagsche Courant

Match: Partial (No exact match found)

Algemeyne ghebedt, ghedaen in 'sGraven-hage op saterdach den ix. aug. 1653.

Match: Partial (No exact match found)