Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - Period documents - Poetry - History (Great Britain and Ireland)]' returned 21 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Lyk-en grafdigten over het ontijdig afsterven van [...] Maria Stuart.

Match: Partial (No exact match found)

Lyktraanen ofte treurvaersen over de alderbitterste doodt van Maria Stuart.

Match: Partial (No exact match found)

Op het beklaaglijk en ontydig afsterven van [...] Maria Stuart, koninginne van Engeland.

Match: Partial (No exact match found)

Weerklank aan den dichter van den Lier-zang aan de Britten

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak aan den Hollandsche leeuw

Match: Partial (No exact match found)

Lierzang aan de Britten. By gelegenheid dat zy [...] het Hollands convooy onder [...] Van Byland, aanranden.

Match: Partial (No exact match found)

Lierzang aan de Britten. By gelegenheid dat zy [...] het Hollands convooy onder [...] Van Byland, aanranden.

Match: Partial (No exact match found)

Lierzang aan de Britten. By gelegenheid dat zy [...] het Hollands convooy onder [...] Van Byland, aanrandden.

Match: Partial (No exact match found)

De oude Vries

Match: Partial (No exact match found)

De vrede, aan Willem den Vyfde, bij het naderen van het hof

Match: Partial (No exact match found)

Vrede en eendragt dichtmatig geschetst en aangeprezen.

Match: Partial (No exact match found)

Zoutman; of, De edelmoedige held. Heldendicht, in vier zangen

Match: Partial (No exact match found)