Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - Period documents - Theology (practical)]' returned 310 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Gedachten, op den 26sten maart of den biddag van't jaar 1794

Match: Partial (No exact match found)

Protest van de rooms-catholyke clergie [...] van Zuijt-Holland [...] tegen het [...] Troost-schrift voor de rooms-catholyken.

Match: Partial (No exact match found)

[Brief over de geschillen in de lutherse kerk te Amsterdam].

Match: Partial (No exact match found)

Derden brief aan de eerweerdige kerckenraad van 'sGravenhage.

Match: Partial (No exact match found)

Brief aen de E: eerwaerde kerkenraad van 'sGravenhage.

Match: Partial (No exact match found)

Tweede brief aen de E: eerweerde kerkenraad van 'sGravenhage.

Match: Partial (No exact match found)

Declaratoir.

Match: Partial (No exact match found)

Verder onderregting over het rust-stoorende formulier tegen Jansenius

Match: Partial (No exact match found)

Diotrephes, dat is, De geest en daaden van Theodorus de Kock.

Match: Partial (No exact match found)

Duyts antwoord op sekeren Latynsen brief van Adriaen van Wyck [...] aen den autheur van [...] Diotrephes.

Match: Partial (No exact match found)

Bemerkingen over het decreet der roomsche inquisitie tegen den aartsbisschop van Sebaste.

Match: Partial (No exact match found)

Sesde zendbrief van T. Witzenburg aan P.N. du Toict [...] hem uitdagende om zijn beschuldings-punten tegens T.W. opgegeven, goed te maken

Match: Partial (No exact match found)

Brief door den aertsbisschop van Sebaste geschreven aen de katholyke ingezetenen van het Vereenigde Nederland.

Match: Partial (No exact match found)

Brief aan pater

Match: Partial (No exact match found)

Brief, aan pater

Match: Partial (No exact match found)

Den handel der donatisten verbeeld, door den handel der jesuiten, omtrent de Hollandse cleregie.

Match: Partial (No exact match found)

Droevig beklag van de evangelische weduwe Lucæ 18. Ofte Nadere en klaere onderregting, wegens het regt in de saek van Jansenius.

Match: Partial (No exact match found)

Zedelyke vrage voorgesteld aen een yverigen jesuitaris tot Utrecht.

Match: Partial (No exact match found)

Aenspraek van Adriaen van Wyck [...] aen Petrus Codde [...] ter gelegentheid van't boekje, genaemt Verdedig-schrift

Match: Partial (No exact match found)

Antwoord van Fidelis Fabius, aan [...] Petrus Codde, aartsbisschop van Sebasten. Over zyn openbaar verweerschrift

Match: Partial (No exact match found)

Grondige en bondige wederlegginge der zogenaamde classicaale-decisie [...] over de gewaande grieven tegens de leere van do. P.L.St. Muller.

Match: Partial (No exact match found)

De kerk van Bergen op den Zoom herstelt, en ingewyd [...] ofte Leerreede [...] over Esra VI: 14-17.

Match: Partial (No exact match found)

Openbaer verweerschrift door den aertsbisschop van Sebaste.

Match: Partial (No exact match found)

Schilt des geloofs tegen alle onregtvaerdige en onwettige bullen en bannen.

Match: Partial (No exact match found)

Het nieuw formulier, van wegens den pauselyken nuntius tot Keulen, aen een oud katholyk pastoor toegezonden, om van hem [...] bee

Match: Partial (No exact match found)

Clare ende eenvoudighe bekentenisse des kercken-raets der ghemeente Iesv Christi tot Soeter-meer en Segwaerdt.

Match: Partial (No exact match found)

Bericht van den predikant C: Kumsius, aangaande zijne remotie [...] te Nieuwerkerk aan d'Yssel

Match: Partial (No exact match found)

De verdrukte cleresie zig verweerende.

Match: Partial (No exact match found)

Decreet

Match: Partial (No exact match found)

Waerachtich verhael; van den staet der gereformeerde kercke [...] binnen Utrecht.

Match: Partial (No exact match found)

Brief wegens den oorsprongk en de gevoelens der zoo genaemde ernstigen

Match: Partial (No exact match found)

De Hofstediaensche |spotgeest, in't verbeterhuis.

Match: Partial (No exact match found)

Eenvoudig en waarachtig verhaal, aangaande de zaak van ds. Tyken en den ouden diacon dk. Brouwer.

Match: Partial (No exact match found)

Apologie der tweede brief van syn hoogw. van Sebasten: tegens den bedrieger des volks.

Match: Partial (No exact match found)

Tweede brief van den aertsbisschop van Sebaste aan de katholyke ingesetenen van het Vereenigde Nederland.

Match: Partial (No exact match found)

[Brief van apostolisch vicaris Gerardus Potcamp aan de katholieke priesters in Nederland, gedagtekend 14-12-1705

Match: Partial (No exact match found)