Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - Period documents - Theology (practical)]' returned 310 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Gods bijzondere vertegenwoordiging in onze kerken, door de inwijding.

Match: Partial (No exact match found)

Request |der Dordrechtsche burgerye aen derzelver regeeringe, overgegeven den 10. october 1748.

Match: Partial (No exact match found)

Den verresen Jan van Leyden en de Barent Knipperdollink, ofte Het gantsche leven en bedrijf van Jan de Labadie.

Match: Partial (No exact match found)

De uitschryving |van den algemeenen dank- vast- en bede-dag verbeterd

Match: Partial (No exact match found)

Eenvoudig en waarachtig verhaal, aangaande de zaak van ds. Tyken en den ouden diacon dk. Brouwer.

Match: Partial (No exact match found)

Apologie der tweede brief van syn hoogw. van Sebasten: tegens den bedrieger des volks.

Match: Partial (No exact match found)

Tweede brief van den aertsbisschop van Sebaste aan de katholyke ingesetenen van het Vereenigde Nederland.

Match: Partial (No exact match found)

[Brief van apostolisch vicaris Gerardus Potcamp aan de katholieke priesters in Nederland, gedagtekend 14-12-1705

Match: Partial (No exact match found)

Verder onderregting over het rust-stoorende formulier tegen Jansenius

Match: Partial (No exact match found)

Diotrephes, dat is, De geest en daaden van Theodorus de Kock.

Match: Partial (No exact match found)

Duyts antwoord op sekeren Latynsen brief van Adriaen van Wyck [...] aen den autheur van [...] Diotrephes.

Match: Partial (No exact match found)

Bemerkingen over het decreet der roomsche inquisitie tegen den aartsbisschop van Sebaste.

Match: Partial (No exact match found)

Sesde zendbrief van T. Witzenburg aan P.N. du Toict [...] hem uitdagende om zijn beschuldings-punten tegens T.W. opgegeven, goed te maken

Match: Partial (No exact match found)

Brief door den aertsbisschop van Sebaste geschreven aen de katholyke ingezetenen van het Vereenigde Nederland.

Match: Partial (No exact match found)