Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - Poetry - Period documents]' returned 83 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Den scheldnaam van Kees, door de patriotten tot een' eernaam aangenomen

Match: Partial (No exact match found)

Uytvaert der Vereenichde Nederlanden, gehouden over sijne doorluchtige hoogheyd Frederic Henric.

Match: Partial (No exact match found)

Lof-bazuin uitgeblazen over de weêrgaloze [...] puiks-puik-poe

Match: Partial (No exact match found)

Eerspoor, aan den inwoonderen der vrye Nederlanden.

Match: Partial (No exact match found)

Aan de handhavers der vreede, tegens den algemeenen tromslager des oorlogs

Match: Partial (No exact match found)

Aanhangsel, behorende tot de vier deelen, van de uitmuntende gedigten [...]. Aan de Groot-Brittannische natie.

Match: Partial (No exact match found)

Eeuwtriomf ter vierde inwydings-feest van Leidens hooge-schoole.

Match: Partial (No exact match found)

Aan den dichter, onder de zinspreuk Pro patria &libertate

Match: Partial (No exact match found)