Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - Poetry - Period documents]' returned 83 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aan den lasteraar van mr. Johan Luzac, thans rector magnificus van Hollands hooge schoole, te Leyden.

Match: Partial (No exact match found)

Latijnsche aen-spraeck van mr. Hvgo de Groot aen de kist in de welcke sijne E. uyt de ghevanckenisse is ghedraghen.

Match: Partial (No exact match found)

Latijnsche aen-spraeck van mr. Hvgo de Groot aen de kist in de welcke sijne E. uyt de ghevanckenisse is ghedraghen.

Match: Partial (No exact match found)

Burghard van Seenum ontsenuwt, en de brief van Richardus Scheffers [...] tegen mr. Nicolaas Muys van Holy, advt. verdeedigd.

Match: Partial (No exact match found)

Erkentenis op d'erkentenis van den heer G. Goris

Match: Partial (No exact match found)

Danksegging |op de danksegging van de heer G. Goris

Match: Partial (No exact match found)

De lof van den here Gerard Goris, voornaam arts en poe

Match: Partial (No exact match found)

Fabel van den gestraften ezel

Match: Partial (No exact match found)

Graf-schrift voor Jacob Zuylen, van Nieuw-velt

Match: Partial (No exact match found)

Doots bazuyn

Match: Partial (No exact match found)

Neerlands rouklagten, uitgegalmd door digters deser eeuwe, op de dood van [...] Maria, koninginne van Groot Britannie.

Match: Partial (No exact match found)