Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: Law]' returned 18 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Sekere on-vveder-leggelijcke propositien door [...] Ioseph Hall [...]. Aengaende eeden ende verbonden.

Match: Partial (No exact match found)

Corte explicatie van borghen, acten van borchtochten, ende transporten van actien.

Match: Partial (No exact match found)

Autentijcque |stucken, raeckende de saecke van den heer Hugo de Groot

Match: Partial (No exact match found)

Redeneerend onderzoek over den oorsprong, recht en onderscheid der edelen en welgeboren-mannen in Holland.

Match: Partial (No exact match found)

Copie |uyt de sententie van mevrouw Sophia Noortwyk

Match: Partial (No exact match found)

Ondersoeck, oft gheoorloft is krijgh te voeren.

Match: Partial (No exact match found)