Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: Period documents - History (Netherlands) - Poetry]' returned 25 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Op het afbeeltsel zyner doorluchtige hoogheit, door J. Spinny geschildert

Match: Partial (No exact match found)

De wanhopende verrader Witte. In zyne gevangenis

Match: Partial (No exact match found)

Lierzang bij geleegenheid van de zes-en-veertigste verjaaring van [...] Willem den Vyfden.

Match: Partial (No exact match found)

Lofbazuin, by het afgaan der [...] burgem. Van der Heim, en Van der Staal

Match: Partial (No exact match found)

Aan den heere Willem Bilderdyk

Match: Partial (No exact match found)

Musae Leydenses celsissimum ac serenissimum [...] Gulielmum V [...] salutantes.

Match: Partial (No exact match found)

Zwaanezang van een' oud' patriot ter inhuldiging van [...] den heere prince van Orange en Nassau, erfstadhouder.

Match: Partial (No exact match found)

De Oranjestandaardt, opgerecht, wanneer zyne doorluchtigste hoogheidt [...] Wilhem, de Vyfde [...] werd bevestigd [...] tot erfstadhouder.

Match: Partial (No exact match found)

Nederlands vreugdewekster, wegens de agttiende jaarvernieuwing, en de daar op volgende inhuldiging van [...] Wilhem den Vyfden.

Match: Partial (No exact match found)

Aan den doorluchtigsten prince van Oranje Nassau Willem den Vyfden; tot stadhouder [...] ingehuldigt.

Match: Partial (No exact match found)

Vreugd-triomf, ter hoogloffelyker gedachtenisse van [...] Willem Karel Henrik Friso [...] als verkoren stadhouder [...] binnen 'sGravenhage.

Match: Partial (No exact match found)

Vreugde galm, ter verheffinge van [...] Willem Carel Henrik Friso [...] tot stadhouder.

Match: Partial (No exact match found)

Aan den vrijen burger.

Match: Partial (No exact match found)

Aan zyne doorluchtigste hoogheid. Willem de Vyfde.

Match: Partial (No exact match found)

Aan zyne doorluchtigste hoogheid Willem de Vyfde [...] by hoogstdesselfs terugkomst in 'sGravenhage.

Match: Partial (No exact match found)